Caritas Hải Phòng

THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HẢI PHÒNG VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG GIÁO PHẬN

09/10/2021 - 11:57 AMAdmin 65 Lượt xem

Trong cuộc họp ngày 5/10/2021, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông toà Giáo phận Hải Phòng, đã quyết định về việc thay đổi nhân sự trong Giáo phận, như sau:

 

Logo goc Toà Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
 

THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HẢI PHÒNG
VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG GIÁO PHẬN
 

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em giáo dân,

Xét nhu cầu thực tế của Giáo phận, sau khi đã cầu nguyện và đã bàn hỏi với Ban Tư vấn trong cuộc họp ngày 5/10/2021, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông toà Giáo phận Hải Phòng, đã quyết định về việc thay đổi nhân sự trong Giáo phận, như sau:

1. BAN TƯ VẤN
 

STT QUÝ DANH GIÁO XỨ CHỨC VỤ
1 Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên Chính Tòa Đại Diện Giám mục
2 Cha Giuse Phạm Cao Đỉnh Đông Xuyên Quản Hạt Nam Am
3 Cha Antôn Trần Văn Minh Yên Trì Quản Hạt Mạo Khê
4 Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách Kẻ Sặt Quản Hạt Kẻ Sặt
5 Cha Giuse Dương Hữu Tình Hòn Gai Quản Hạt Hòn Gai
6 Cha Giuse Nguyễn Văn Vang Hải Dương Quản Hạt Hải Dương
7 Cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững Hữu Quan Quản Hạt Chính Tòa
 
 2. NGHỈ HƯU
 
STT QUÝ DANH NĂM SINH NƠI VỀ HƯU DƯỠNG
1 Cha Giuse Nguyễn Văn Đài 1940 Tại Gia đình,  Giáo xứ Đồng Xá
2 Cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng 1944 Giáo Họ Lạng Am, Giáo xứ Liêm Khê
3 Cha Antôn Nguyễn Văn Uy 1944 Giáo Họ Lãm Khê, Giáo xứ Lãm Hà
  
3. BỔ NHIỆM VÀ THUYÊN CHUYỂN
 
STT QUÝ DANH GIÁO XỨ HIỆN TẠI GIÁO XỨ MỚI
1 Cha Giuse Bùi Quang Cường Từ Xá Thư Trung
2 Cha Phêrô Hoàng Văn Độ Phụ tá Hải Dương Kim Côn
3 Cha Inhaxiô Vũ Văn Giang Thiết Tranh Đông Tân
4 Cha Phêrô Đoàn Văn Giáp Hữu Quan Ninh Dương
5 Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải (2019) Phụ tá Hòn Gai Hội Am
6 Cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hoan Phụ tá Nam Am Mặc Cầu
7 Cha Gioakim Đặng Văn Hoàng Kẻ Bượi Thánh Antôn
Thánh Phêrô
8 Cha Tôma Nguyễn Văn Khang Mặc Cầu Thiết Tranh
9 Cha Giuse Nguyễn Văn Huy Tiên Đôi Thuý Lâm -
Đầu Lâm
10 Cha Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên Bạch Xa Đáp Khê - Trung Hà
11 Cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ Đông Khê An Quý
12 Cha Tôma Đỗ Đức Lượng Thuý Lâm Cẩm Phả - Cô Tô
13 Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên Kẻ Sặt Chính Tòa
14 Cha Phêrô Phạm Văn Nhẫn Phụ tá Nam Am Từ Xá
15 Cha Inhaxiô Đoàn Như Quý Đáp Khê Hà Khẩu
16 Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách Nam Am Kẻ Sặt -
Thánh Matthêu
17 Cha Antôn Nguyễn Văn Thăng An Quý Kẻ Bượi - Ba Đông
18 Cha Gioakim Nguyễn Văn Thăng Hội Am Tiên Đôi -
Xuân Quang
19 Cha Giuse Nguyễn Văn Thông Chính Tòa Nam Am
20 Cha Giuse  Dương Hữu Tình Hải Dương Hòn Gai
21 Cha Ixiđôrô Phạm Văn Toản Thánh Antôn Mạo Khê
22 Cha Antôn Vũ Văn Trọng Phụ tá Mạo Khê Liêm Khê
23 Cha Gioakim Vũ Văn Tuyền Phụ tá Antôn Bạch Xa
24 Cha Giuse Nguyễn Văn Vang Tòa Giám mục Hải Dương -
Kim Lai
25 Cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững Mạo Khê Hữu Quan - My Sơn
26 Cha Tôma Nguyễn Văn Vinh Cẩm Phả Đông Khê
27 Cha Giuse Nguyễn Văn Xứng Kim Côn Bùi Xá
 
4. CÁC CHA PHỤ TÁ
 
STT QUÝ DANH GIÁO XỨ HIỆN TẠI GIÁO XỨ MỚI
1 Cha Vicente Nguyễn Thanh Bình              Phụ tá Trà Cổ Phụ tá Chính Tòa
2 Cha Phêrô Trần Văn Chinh Phụ tá Xuân Hòa Phụ tá Liễu Dinh
3 Cha Giuse Phạm Văn Công Phụ tá Liễu Dinh Phụ tá Xuân Hòa
4 Cha Giuse Vũ Văn Công Phụ tá Cẩm Phả Phụ tá Trà Cổ
5 Cha Vicente Phạm Văn Giáp Phụ tá Kẻ Sặt Phụ tá Hải Dương
6 Cha Gioan Baotixita Bùi Văn Thái Phụ tá Yên Trì Phụ tá Cẩm Phả
7 Cha Gioan Baotixita Bùi Văn Thịnh Phụ tá Hữu Quan Phụ tá Hữu Quan
8 Cha Gioan Baotixita Phạm Văn Thu Phụ tá Thư Trung Phụ tá Kẻ Sặt
9 Cha Gioakim Nguyễn Xuân Văn Phụ tá Đông Xuyên Phụ tá Yên Trì
 
5. BAN MỤC VỤ
 
STT                        CÁC TIỂU BAN                                                      QUÝ DANH
1 Phụng vụ Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện
2 Truyền Thông – Văn Hóa Cha Giuse Vũ Văn Khương
3 Bác ái xã hội - Caritas Cha Giuse Nguyễn Văn Vang
4 Giới Trẻ Cha Giuse Nguyễn Văn Vang
5 Giáo Lý – Thiếu Nhi Thánh Thể Cha Phêrô Vũ Văn Thìn
6 Ban Hành Giáo – Giáo Dân Cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững
7 Đặc Trách Ứng Sinh Cha Giuse Nguyễn Đình Dương
8 Đặc Trách Chủng Sinh Cha Phanxicô Trần Đức Thảo
9 Truyền Giáo – Legio Mariae Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện
10 Thánh Nhạc Cha Antôn Trần Văn Minh
11 Mục Vụ Gia Đình Cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân
12 Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Cha Antôn Nguyễn Văn Ninh
13 Huynh Đoàn Đaminh Giáo Dân Cha Đaminh Cao Văn Đức
14 Sinh Viên Công giáo Cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân
15 Tu Sĩ Cha Giuse Nguyễn Văn Hội


Xin Quý Cha và Anh Chị Em cầu nguyện cho chương trình thay đổi nhân sự năm nay được mọi sự thuận lợi tốt đẹp.


Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi cầu bầu cho Quý Cha và Anh Chị Em được nhiều phúc lành của Chúa.


Hải Phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2021
 
Linh mục Giuse Bùi Hữu Duy
Văn phòng Tòa Giám mục

 

Tin liên quan

Thánh lễ tạ ơn khởi đầu sứ vụ của Đức tân Giám mục Chính tòa Hải Phòng Thánh lễ tạ ơn khởi đầu sứ vụ của Đức tân Giám mục Chính tòa Hải Phòng
Sáng nay, 31/3/2022, toàn Gia đình Giáo phận Hải Phòng vô cùng hân hoan mừng đón sự kiện khởi đầu sứ vụ Mục tử Giáo phận của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản...
Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng
Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh Marek Zalewski thăm Giáo phận Hải Phòng Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh Marek Zalewski thăm Giáo phận Hải Phòng
Chuyến viếng thăm của vị Đại diện Tòa Thánh kéo dài trong hai ngày 15-16/02/2022, được tổ chức tại Trung tâm mục vụ (TTMV), trong sự đón tiếp đầy trọng thị...
ĐTC Phanxicô: dành năm 2024 để hiệp nhau cầu nguyện, chuẩn bị cho Năm Thánh 2025 ĐTC Phanxicô: dành năm 2024 để hiệp nhau cầu nguyện, chuẩn bị cho Năm Thánh 2025
Trong thư gửi Đức tổng giám mục Rino Fisichella hôm 11/2/2022, Đức Thánh Cha tuyên bố dành năm 2024 là năm cầu nguyện để giúp các tín hữu mở rộng tâm hồn đón...
Gia đình Giáo phận Hải Phòng gặp mặt tất niên Tân Sửu Gia đình Giáo phận Hải Phòng gặp mặt tất niên Tân Sửu
Mỗi độ tết đến xuân về, theo truyền thống của dân tộc, ai cũng mong muốn trở về quây quần bên gia đình mình, để cùng chia sẻ những giây phút thiêng liêng,...
GP Hải Phòng: Thánh lễ truyền chức linh mục cho 8 thày phó tế GP Hải Phòng: Thánh lễ truyền chức linh mục cho 8 thày phó tế
“Ta sẽ sai đến với các con những mục tử như lòng ta mong ước”, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên dẫn lại câu lời Chúa phán qua ngôn sứ Êzêkiel trên, để nói lên...
Thư Mục vụ về Thượng HĐGM thế giới của Đức Giám quản Tông tòa Giáo phận Thư Mục vụ về Thượng HĐGM thế giới của Đức Giám quản Tông tòa Giáo phận
Trong tinh thần hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và vâng theo chỉ dẫn của Đức Thánh Cha, Giáo phận Hải Phòng chúng ta sẽ có những buổi gặp gỡ chung để thảo...
Nghi thức tuyên xưng đức tin của cha Giuse Nguyễn Văn Vang trước khi nhận sứ vụ chính xứ Hải Dương Nghi thức tuyên xưng đức tin của cha Giuse Nguyễn Văn Vang trước khi nhận sứ vụ chính xứ Hải Dương
Vào lúc 17 giờ 30, ngày 10 tháng 11 năm 2021, tại nguyện đường Tòa Giám mục Hải Phòng, Đức Tổng Giám mục Giuse cùng quý cha, quý nam nữ tu sĩ, một số ít giáo dân...
Hội Doanh nhân Công giáo Hải Phòng:Tái khởi động chương trình cầu nguyện liên gia Hội Doanh nhân Công giáo Hải Phòng:Tái khởi động chương trình cầu nguyện liên gia
Trong suốt 4 tháng qua, từ khi đại dịch Covid bùng phát tại nhiều nơi trên toàn quốc, cũng như các tín hữu ở nhiều nơi, các hội viên Hội Doanh nhân Công giáo Giáo...

Share: 


Tag:
 • ,


 • Hoạt động nổi bật
  http://caritashaiphong.org/new/dong-gop-donate
  Bài viết được quan tâm
  Văn phòng Caritas Hải Phòng

  Địa chỉ

  46 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Email

  caritashp@gmail.com

  Điện thoại

  0225.381 0395
  Thống kê truy cập
  Trực tuyến: 1
  Hôm nay: 115
  Hôm qua: 129
  Tháng này: 3494
  Tổng: 30508
  Fanpage

   

  © Bản quyền thuộc về Caritas Hải Phòng. Thiết kế bởi hpsoft.vn