Caritas Hải Phòng

Nghi thức gia nhập Caritas

08/07/2021 - 4:41 PMAdmin 50 Lượt xem

Nghi thức được cử hành trong hoặc ngoài thánh lễ.

NGHI THỨC RA MẮT HỘI VIÊN VÀ TUYÊN THỆ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CARITAS

—X–

 

(Cử hành trong thánh lễ Chúa nhật, sau Kinh Tin Kính)

 


1. GIỚI THIỆU HỘI VIÊN

Người hướng dẫn:(đứng ngang trước Cung Thánh)

Trọng kính Quý Cha, Kính thưa Quý cộng đoàn,

Sau một thời gian tìm hiểu về Caritas, học hỏi những Điều lệ và Nội quy cũng như thể hiện đời sống bác ái theo tinh thần Kitô giáo, một số anh chị em trong cộng đoàn chúng ta đã viết đơn xin ghi danh làm Hội viên Caritas. 

Cùng với sự xác nhận của Cha xứ, thỉnh nguyện của anh chị em đã được Cha Giám đốc Caritas Giáo phận chấp thuận. Anh chị em đã được chính thức công nhận là hội viên Caritas. 

Giờ đây xin kính mời toàn thể các hội viên Caritas Giáo xứ tiến lên.

(Lần lượt từng hội viên tiến lên sát với thềm Cung Thánh, chắp tay cúi chào về phía Bàn thờ)

 

Người hướng dẫn: Kính thưa Quý Cha, con xin giới thiệu với Quý Cha và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa, các hội viên Caritas giáo xứ ______________. Vậy, kính xin Quý Cha đón nhận lời tuyên hứa của họ.

 

2. THẨM  VẤN

Cha chủ sự: Anh chị em thân mến. Anh chị em đã tự nguyện xin tham gia và được chấp thuận là hội viên Caritas Việt Nam, sinh hoạt và phục vụ tại Giáo xứ ______________. Vậy anh chị em có ý thức và hiểu biết về trách vụ của mình trong việc phục vụ Chúa và phục vụ những người nghèo khó, khốn cùng không?

Các hội viên Caritas: Thưa cha, chúng con ý thức.

Cha chủ sự: Anh chị em có sẵn sàng chu toàn trách nhiệm trong các công việc bác ái, với tinh thần quảng đại, vô vị lợi không ?

Các hội viên Caritas: Thưa cha, chúng con sẵn sàng.

Cha chủ sự:Vậy trước sự hiện diện của Thiên Chúa và Cộng đoàn, anh chị em hãy long trọng nói lên những quyết tâm đó. 

3. TUYÊN HỨA CHUNG

(Các hội viên Caritas cùng quỳ xuống, giơ tay phải hướng về phía trước và đọc chung)

Nhờ ơn Chúa giúp, Đức Mẹ và Thánh …………………………. chuyển cầu, và vì ích lợi của Giáo hội, Giáo phận, Giáo hạt và Giáo xứ, chúng con đoan hứa trước mặt Thiên Chúa và mọi người:

- Trước hết, chúng con sẵn sàng chu toàn bổn phận chung của mỗi Kitô hữu, thực hành Luật Chúa và Luật Giáo hội, giữ các điều răn, giới răn Chúa và Giáo hội dạy, trung thành với Hội Thánh, cùng vâng phục các vị đại diện Chúa nơi trần gian

- Chúng con quyết tâm thực thi ngiêm chỉnh Nội quy, Quy chế của Caritas, đọc kinh Quảng đại mỗi ngày, không quản ngại hy sinh, dấn thân phục vụ Chúa và những người nghèo khó, không kể lương giáo trong địa bàn giáo xứ.

- Chúng con quyết cố gắng sống đời chứng tá Phúc âm cách cụ thể qua các công việc bác ái chúng con thực thi, để qua chúng con, mọi người nhận ra tình yêu của Chúa, hầu tôn thờ phụng sự Ngài.

Lạy Chúa, xin đoái nhận lời chúng con cầu khẩn. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse; lạy thánh Vinh Sơn Phaolô - đấng bảo trợ những người làm công tác tông đồ bác ái, xin cầu cho chúng con. Amen.

(Tuyên hứa xong, các hội viên cùng đứng)

* Đọc “Kinh Quảng đại”

Người hướng dẫn: Với quyết tâm bước theo con đường thực thi bác ái theo tinh thần Tin Mừng, các tân Hội viên Caritas sẽ đọc lên Lời kinh Quảng đại, là lời kinh các hội viên sẽ dâng lên Chúa mỗi ngày, như một sự khiêm nhường tín thác của anh chị em trước sứ mệnh lớn lao của Caritas. 

Mời Cộng đoàn đứng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

(Các tân Hội viên đọc lời kinh Quảng đại)

Lạy Chúa Giêsu,

Xin dạy con biết sống quảng đại,

Biết phụng sự Chúa cho xứng đáng,

Biết cho đi mà không tính toán,

Biết chiến đấu mà không sợ thương tích,

Biết làm việc mà không tìm an nghỉ,

Biết hiến thân mà không mong chờ một phần thưởng nào khác

hơn là biết mình đã hành động theo Thánh ý Chúa. Amen.

4.  TRAO THẺ HỘI VIÊN

Người hướng dẫn: Thẻ Hội viên là bằng chứng xác nhận anh chị em chính thức là thành viên Caritas. Anh chị em hãy thực thi lòng bác ái như Chúa đã dạy, để tấm thẻ này mang giá trị thực sự và đời sống của anh chị em minh chứng được tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại. 

(Cha chủ sự đeo thẻ cho từng hội viên)

Người hướng dẫn: 

Xin mời Quý hội viên trở về vị trí của mình.

 

5. TUYÊN THỆ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Người hướng dẫn:

Trọng kính Quý Cha, Kính thưa Quý cộng đoàn,

Ngày __ tháng __ năm 20__ vừa qua, dưới sự hướng dẫn và chủ trì của Cha xứ ................................................., Ban Caritas giáo xứ đã tiến hành họp bầu Ban điều hành cho nhiệm kỳ 4 năm, từ năm 2021-2025. Sau đây là danh sách các vị trong Ban điều hành ….

Xin mời các ông bà / anh chị có tên sau tiến lên:

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

4. ....................................

5. ....................................

(Lần lượt từng thành viên BĐH tiến lên sát với thềm Cung Thánh, chắp tay cúi chào về phía Bàn thờ)

Cha chủ sự: Anh chị em thân mến.

Anh chị em đã được tín nhiệm bầu vào Ban điều hành Caritas Giáo xứ ______________. Vậy anh chị em có ý thức và hiểu biết về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc điều hành, triển khai các hoạt động bác ái trong tình liên đới, hiệp nhất, hầu làm sáng Danh Chúa không?

Ban điều hànhCaritas: Thưa cha, chúng con ý thức.

Cha chủ sự: Anh chị em có sẵn sàng chu toàn trách nhiệm được Giáo Hội, các vị hữu trách trao phó cho mình trong các công việc bác ái, với sự tận tâm tận lực và lòng nhiệt thành không ?

Ban điều hànhCaritas: Thưa cha, chúng con sẵn sàng.

Cha chủ sự:Vậy trước sự hiện diện của Thiên Chúa và Cộng đoàn, anh chị em hãy long trọng nói lên những quyết tâm đó. 

(Các thành viên BĐH cùng quỳ xuống, giơ tay phải hướng về phía trước và đọc chung)

Lạy Chúa, hôm nay chúng con long trọng tuyên hứa với Chúa, trước cộng đoàn Dân Thánh, để bắt đầu nhiệm kỳ phục vụ của chúng con. Chúa biết chúng con yếu hèn, mà bổn phận và trách nhiệm thì nặng nề.

Giờ đây, chúng con tha thiết xin Chúa dạy bảo, huấn luyện, soi sáng và khơi dậy nơi chúng con lòng can đảm và đời sống thánh thiện, để chúng con nên những tông đồ nhiệt thành của Nước Chúa.Xin Chúa gia tăng đức ái trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con trung thành thực thi Linh đạo Bác ái của Hội Thánh Công Giáo, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần của Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới.

Xin ban cho chúng con lòng tin kiên vững, lòng cậy bền bỉ, và tình mến dạt dào, để chúng con hăng hái nhiệt thành phục vụ Chúa phục vụ Hội Thánh và người nghèo, lúc thành công cũng như khi gặp khó khăn thử thách. Xin cho chúng con dám quảng đại hy sinh, để Danh Chúa được tôn vinh và công ích được thực hiện.

Lạy Chúa, xin đoái nhận lời chúng con cầu khẩn. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse; lạy thánh Vinh Sơn Phaolô - đấng bảo trợ những người làm công tác tông đồ bác ái, xin cầu cho chúng con. Amen.

(Tuyên hứa xong, các thành viên BĐH cùng đứng)

 

Cha chủ sự: Cộng đoàn thân mến !

Bằng những lời cam kết chân thành mà Ban điều hành Caritas Giáo xứ vừa tuyên bố trước mặt Chúa và cộng đoàn, với tư cách là Cha Giám đốc/ Cha quản hạt/ Cha chính xứ, tôi long trọng công bố: kể từ nay, Ban điều hành Caritas Giáo xứ _____________ chính thức làm việc, với nhiệm kỳ 4 năm, từ 2021-2025.

Xin cộng đoàn hãy tích cực cầu nguyện và quảng đại cộng tác trong những công việc bác ái, để qua cánh tay nối dài là các thành viên Ban Caritas, Tình Yêu của Chúa sẽ lan tỏa, nâng đỡ, xoa dịu, ủi an những số phận, mảnh đời khổ đau nơi giáo xứ chúng ta, hầu qua đó, mọi người nhận ra, tôn thờ và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn:Tạ ơn Chúa !

(Cha chủ sự trao Quyết định bổ nhiệm cho các thành viên BĐH)

Người hướng dẫn: 

Chúng con xin cảm ơn tình mến của Cha dành cho Ban Caritas giáo xứ chúng con.

Kính mời cộng đoàn đứng, tiếp tục Thánh lễ với Lời nguyện Tín hữu.

Tin liên quan

Share: 


Tag:
 • ,
 • ,


 • Hoạt động nổi bật
  http://caritashaiphong.org/new/dong-gop-donate
  Bài viết được quan tâm
  Văn phòng Caritas Hải Phòng

  Địa chỉ

  46 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Email

  caritashp@gmail.com

  Điện thoại

  0225.381 0395
  Thống kê truy cập
  Trực tuyến: 1
  Hôm nay: 113
  Hôm qua: 129
  Tháng này: 3492
  Tổng: 30506
  Fanpage

   

  © Bản quyền thuộc về Caritas Hải Phòng. Thiết kế bởi hpsoft.vn