Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương

  Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương
  Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương

 • Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương
 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật

  Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật
  Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật

 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật
 • Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng

  Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng
  Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng

 • Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng
 • Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”

  Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”
  Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”

 • Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”
 • Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng (Báo điện tử Gia đình và Xã hội)

  Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng (Báo điện tử Gia đình và Xã hội)
  Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng

 • Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng (Báo điện tử Gia đình và Xã hội)
 • Clip phóng sự: Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường (VTV4)

  Clip phóng sự: Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường (VTV4)
  Clip phóng sự "Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường" (VTV4)

 • Clip phóng sự: Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường (VTV4)
 • Caritas Hải Phòng: Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi

  Caritas Hải Phòng: Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi
  Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi

 • Caritas Hải Phòng: Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi
 • Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !

  Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !
  Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !

 • Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !
 • Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19

  Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19
  Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19

 • Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19
 • Caritas Hải Phòng: Tiếp tục chương trình trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khu vực Hải Dương và Quảng Ninh

  Caritas Hải Phòng: Tiếp tục chương trình trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khu vực Hải Dương và Quảng Ninh
  Trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh

 • Caritas Hải Phòng: Tiếp tục chương trình trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khu vực Hải Dương và Quảng Ninh
 • Caritas Hải Phòng: Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)

  Caritas Hải Phòng: Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)
  Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)

 • Caritas Hải Phòng: Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)
 • Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19

  Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19
  Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19

 • Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19
 • Caritas Hải Phòng: Trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19

  Caritas Hải Phòng: Trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19
  Caritas Hải Phòng trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19

 • Caritas Hải Phòng: Trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19
 • Thư ngỏ của Caritas Giáo phận Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  Thư ngỏ của Caritas Giáo phận Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
  Thư ngỏ của Caritas GP Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 • Thư ngỏ của Caritas Giáo phận Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • Caritas Gx. An Hải: Các hoạt động bác ái ý nghĩa trong mùa Chay Thánh 2020

  Caritas Gx. An Hải: Các hoạt động bác ái ý nghĩa trong mùa Chay Thánh 2020
  Các hoạt động bác ái ý nghĩa của Caritas Gx. An Hải trong mùa Chay Thánh 2020

 • Caritas Gx. An Hải: Các hoạt động bác ái ý nghĩa trong mùa Chay Thánh 2020
 • Caritas Hải Phòng: Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19

  Caritas Hải Phòng: Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19
  Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19

 • Caritas Hải Phòng: Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19
 • “Hoán cải nội tâm để chia sẻ với người nghèo khó” - Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng

  “Hoán cải nội tâm để chia sẻ với người nghèo khó” - Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng
  Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng

 • “Hoán cải nội tâm để chia sẻ với người nghèo khó” - Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng
 • Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt

  Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt
  Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt

 • Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt
 • Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19

  Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19
  Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19

 • Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19
 • Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý

  Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý
  Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý

 • Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý
 • Caritas Hải Phòng: Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý

  Caritas Hải Phòng: Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý
  Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý

 • Caritas Hải Phòng: Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý
 • Caritas Hải Phòng: Tặng quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn

  Caritas Hải Phòng: Tặng quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn
  Tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Canh Tý

 • Caritas Hải Phòng: Tặng quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn
 • Caritas Hải Phòng và Hội DNCG: Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng

  Caritas Hải Phòng và Hội DNCG: Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng
  Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng và Hội DNCG: Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng
 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)

  Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)
  Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)

 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)
 • Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019

  Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019
  Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019

 • Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019
 • Caritas Việt Nam: Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ người khuyết tật và người có H. hòa nhập cộng đồng”

  Caritas Việt Nam: Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ người khuyết tật và người có H. hòa nhập cộng đồng”
  Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ NKT và NCH hòa nhập cộng đồng” của Caritas Việt Nam tại Hải Phòng

 • Caritas Việt Nam: Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ người khuyết tật và người có H. hòa nhập cộng đồng”
 • 10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019

  10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019
  10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019

 • 10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019
 • Caritas Hải Phòng - Trung tâm Hàm Long: Nhìn lại hành trình 3 năm một chặng đường

  Caritas Hải Phòng - Trung tâm Hàm Long: Nhìn lại hành trình 3 năm một chặng đường
  Hội nghị tổng kết dự án 3 năm về ứng phó BĐKH giữa Caritas Hải Phòng và Trung tâm Hàm Long

 • Caritas Hải Phòng - Trung tâm Hàm Long: Nhìn lại hành trình 3 năm một chặng đường
 • Caritas Hải Phòng: Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương

  Caritas Hải Phòng: Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương
  Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương

 • Caritas Hải Phòng: Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương
 • Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh

  Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh
  Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh

 • Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh
 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III

  Caritas Hải Phòng: Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III
  Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III của Caritas Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III
 • Caritas Hải Phòng: Tham dự hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”

  Caritas Hải Phòng: Tham dự hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”
  Hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”

 • Caritas Hải Phòng: Tham dự hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”
 • “Nồi cháo ân nghĩa” bệnh viện Kiến An: Những bát cháo thắm đượm tình người

  “Nồi cháo ân nghĩa” bệnh viện Kiến An: Những bát cháo thắm đượm tình người
  Những bát cháo thắm đượm tình người

 • “Nồi cháo ân nghĩa” bệnh viện Kiến An: Những bát cháo thắm đượm tình người
 • Caritas Hải Phòng: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương)

  Caritas Hải Phòng: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương)
  Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương) - 9/2019

 • Caritas Hải Phòng: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương)
 • Caritas Hải Phòng: Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu

  Caritas Hải Phòng: Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu
  Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu 2019

 • Caritas Hải Phòng: Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu
 • Caritas Hải Phòng: Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

  Caritas Hải Phòng: Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
  Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (2019)

 • Caritas Hải Phòng: Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
 • Caritas Hải Phòng: Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới

  Caritas Hải Phòng: Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới
  Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới

 • Caritas Hải Phòng: Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới
 • Caritas Hải Phòng: Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019

  Caritas Hải Phòng: Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019
  Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019.

 • Caritas Hải Phòng: Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019
 • Caritas Hải Phòng: Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải

  Caritas Hải Phòng: Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải
  Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải (2019)

 • Caritas Hải Phòng: Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải
 • Caritas Hải Phòng: Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan.

  Caritas Hải Phòng: Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan.
  Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan (07/2019).

 • Caritas Hải Phòng: Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan.
 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn Nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật

  Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn Nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật
  Khóa tập huấn nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ NKT dành cho các TNV Caritas Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn Nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật
 • Caritas Hải Phòng: Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp

  Caritas Hải Phòng: Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp
  Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp (06-2019)

 • Caritas Hải Phòng: Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp
 • Cần lắm một mái nhà che mưa nắng

  Cần lắm một mái nhà che mưa nắng
  Khánh thành nhà tình nghĩa tại giáo xứ Mặc Cầu

 • Cần lắm một mái nhà che mưa nắng
 • Caritas Hải Phòng ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện: “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ”

  Caritas Hải Phòng ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện: “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ”
  “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ” - ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện 05/2019

 • Caritas Hải Phòng ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện: “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ”
 • Caritas Hải Phòng: Thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).

  Caritas Hải Phòng: Thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).
  Caritas Hải Phòng thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).

 • Caritas Hải Phòng: Thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).
 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019

  Caritas Hải Phòng: Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019
  Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019

 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019
 • Caritas Hải Phòng chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng

  Caritas Hải Phòng chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng
  Chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng
 • Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng: “Gắn kết - Yêu thương”

  Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng: “Gắn kết - Yêu thương”
  Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng (tháng 11/2018)

 • Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng: “Gắn kết - Yêu thương”
 • Caritas Việt Nam: Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động

  Caritas Việt Nam: Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động
  Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động Caritas Việt Nam

 • Caritas Việt Nam: Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động
 • Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thầy: Phục vụ người nghèo theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô

  Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thầy: Phục vụ người nghèo theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô
  Caritas Hải Phòng mừng lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô Quan thầy (2018)

 • Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thầy: Phục vụ người nghèo theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô
 • Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng

  Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng
  Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng

 • Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng
 • Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang

  Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang
  Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang

 • Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang
 • Caritas Hải Phòng: Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh

  Caritas Hải Phòng: Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh
  Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh 2018

 • Caritas Hải Phòng: Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh
 • Caritas Hải Phòng: Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật

  Caritas Hải Phòng: Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật
  Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật 06/02/2018

 • Caritas Hải Phòng: Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật
 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết cho các bệnh nhân phong

  Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết cho các bệnh nhân phong
  Hội chợ Tết 2018 cho các bệnh nhân phong

 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết cho các bệnh nhân phong
 • Caritas Hải Phòng: Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão

  Caritas Hải Phòng: Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão
  Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão

 • Caritas Hải Phòng: Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão
 • Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”

  Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”
  Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”

 • Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”
 • Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

  Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
  Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

 • Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
 • Caritas Hải Phòng tổ chức hội thi bơi cho trẻ em, Hè 2017

  Caritas Hải Phòng tổ chức hội thi bơi cho trẻ em, Hè 2017
  Hội thi bơi trẻ em, Hè 2017

 • Caritas Hải Phòng tổ chức hội thi bơi cho trẻ em, Hè 2017
 • Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai

  Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai
  Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai

 • Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai
 • Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ”: Thêm một ngày nữa để yêu thương!

  Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ”: Thêm một ngày nữa để yêu thương!
  Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ” tăng thêm ngày phục vụ

 • Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ”: Thêm một ngày nữa để yêu thương!
 • Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017

  Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017
  Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017

 • Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017
 • Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó

  Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó
  Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó

 • Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó
 • Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng

  Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng
  Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng

 • Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng
 • Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng

  Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng
  Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Mekong tại Hải Phòng

 • Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng

Tin tổng hợp

static

Trực tuyến 6

Hôm nay 241

Hôm qua 281

Tháng trước 11728

Tổng 18004

Trang chủ »Tin tổng hợp

Xây dựng chiến lược truyền thông cho Caritas và các tổ chức Công giáo

 

Caritas Internationalis
Văn Việt dịch từ
Communication Manual

WHĐ, 04-06-2020 – Mọi người được đánh động bởi những câu chuyện. Những câu chuyện giúp chúng ta cảm nghiệm thế giới. Chúng dẫn đưa chúng ta đến với cuộc sống của những người khác và truyền cảm hứng cho chúng ta hành động. Khi bi kịch xảy ra – bất kể do con người hay do tự nhiên như: Bão hay động đất – thì những hình ảnh và câu chuyện về những người bị ảnh hưởng khiến chúng ta cảm động. Trong những hình ảnh và câu chuyện đó, chúng ta thấy có những chủ đề phổ quát như: Hành động anh hùng, tình yêu, sự mất mát, tuyệt vọng, hy vọng, sự giải cứu…

Là người truyền thông, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra những câu chuyện và xác định thông điệp để kết nối khán giả của chúng ta với những người và với mục đích mà chúng ta nhắm tới, cũng như truyền cảm hứng cho việc cầu nguyện, hành động và quyên góp. Chìa khóa để có được những câu chuyện phù hợp là hãy tìm hiểu rõ sự thật về các câu chuyện bạn muốn kể. Việc biết bạn là ai và bạn đại diện cho tổ chức nào cũng sẽ giúp bạn điều chỉnh thông điệp và điểm nhấn của câu chuyện để người khác có thể tham gia vào sứ vụ của bạn.

Tất cả những điều mà tổ chức của bạn làm – từ logo, đến trang Facebook, đến các cuộc trả lời phỏng vấn bạn đưa ra cho các nhà báo, cho đến chương trình bạn làm cho tổ chức của bạn – đều kể câu chuyện về tổ chức của bạn. Chiến lược truyền thông kết hợp các thành phần này lại với nhau để đảm bảo rằng bạn luôn kiên định trong việc kể câu chuyện mà bạn muốn trên các kênh truyền thông. Khi bạn kể câu chuyện của bạn một cách có chiến lược, là bạn đang xây dựng sự nhận diện tên hiệu và nâng cao sự nhận thức về vấn đề bạn nỗ lực kêu gọi. Đồng thời, bạn cũng đang thu hút các nhà tài trợ và những người ủng hộ khác để giúp khuếch đại công việc của bạn.

Dù bạn đang tham gia vào tổ chức Caritas hay các tổ chức hoạt động xã hội nào của Giáo hội Công giáo thì công việc đó đều dựa trên bối cảnh xung quanh như: Một cơn bão hay hạn hán lan rộng sẽ đưa bạn vào tình trạng ứng phó khẩn cấp; một Thông điệp mới như Laudato Si’ sẽ trở thành một lời kêu gọi liên hồi về môi trường và thúc đẩy bạn nỗ lực vận động mọi người thực hiện; một số tiền tài trợ mà bạn nhận được sẽ luôn đi kèm với sự ủy thác dành cho bạn, để bạn nỗ lực thực hiện điều mà nhà tài trợ muốn. Mỗi kịch bản mới đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau - một chiến lược truyền thông khác nhau.


Chiến lược truyền thông như một bản đồ dẫn đường giúp bạn xác định các mục tiêu bạn muốn đạt được. Tuy nhiên, đó không phải là cách tiếp cận theo kiểu “một mẫu cho tất cả”: bạn cần điều chỉnh chiến lược truyền thông của mình theo nhu cầu và trải nghiệm cụ thể của người tiếp nhận thông tin – ví dụ cách bạn sử dụng các tài liệu và kỹ thuật để dạy mọi người sống trong trại tị nạn biết về tầm quan trọng của việc rửa tay, sẽ khác với cách bạn báo cáo kết quả về chiến dịch truyền thông đó cho các tổ chức tài trợ.

Sau đây là tám bước tạo nên một chiến lược truyền thông hiệu quả:

1. Phân tích bối cảnh

2. Xác định những mục tiêu của bạn.

3. Xác định đối tượng của bạn.

4. Xây dựng thông điệp của bạn.

5. Chọn các kênh truyền thông hiệu quả nhất của bạn.

6. Làm việc với những gì bạn có.

7. Thiết lập khung thời gian.

8. Đánh giá tác động truyền thông của bạn.

1. Phân tích bối cảnh

Bước đầu tiên cho bất kỳ chiến lược truyền thông thành công nào cũng là việc tìm hiểu môi trường, hoàn cảnh công việc của bạn bằng một phương pháp phân tích đơn giản, được gọi là phương pháp phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối nguy (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats – Phương pháp SWOT). Phương pháp phân tích SWOT giúp bạn đánh giá vị trí đang đứng hiện tại của tổ chức, đưa ra chỉ dẫn rõ ràng về những gì bạn có thể đẩy mạnh, và hỗ trợ bạn trong việc phác thảo các vấn đề tiềm ẩn mà bạn cần giải quyết.

Bảng thực hiện phương pháp phân tích SWOT: những điểm mạnh (Strengths), những điểm yếu (Weaknesses), những cơ hội (Opportunities) và những mối nguy (Threats) 

Những điểm mạnh

Những điểm yếu

Bạn (tổ chức của bạn) có sẵn những nguồn lực nào?

Mọi người biết đến bạn nhờ vào gì?

Bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh về điều gì?

Bạn (tổ chức của bạn) có thể cải thiện trong những lĩnh vực?

Bạn đang thiếu nguồn lực ở đâu?

Hiện tại có nhận thức tiêu cực nào về công việc của bạn không?

Những cơ hội

Những mối nguy

Hiện tại, bạn có thể tận dụng những sự kiện hoặc xu hướng nào?

Bạn có thể tận dụng những điểm mạnh của mình vào những cơ hội mới bằng cách nào?

 

 

 

Những yếu tố bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến công việc của bạn?

Hiện nay, đối thủ cạnh tranh của bạn có chú ý tới công việc của bạn không?

Có những điểm yếu nào tác động đến nhận thức của mọi người về tổ chức của bạn không?

 

 

 

2. Xác định những mục tiêu của bạn:

Hiện tại, điều gì là điều quan trọng nhất mà tổ chức của bạn hy vọng đạt được thông qua việc truyền thông trong một lĩnh vực cụ thể? Thông qua chiến dịch truyền thông, bạn hy vọng sẽ tạo ra những thay đổi trong thái độ hoặc hành vi nào của cộng đồng? Bạn mong đợi một tác động toàn diện ra sao?

Cố gắng cô đọng những gì bạn muốn đạt được với chiến lược truyền thông thành một đến ba mục tiêu rõ ràng và ngắn gọn. Bắt đầu bằng cách tự hỏi: Tôi muốn đạt được điều gì? Sử dụng phương pháp phân tích SWOT để giúp xác định những gì bạn có thể đạt được một cách hợp lý với bất kỳ mối nguy hiểm hoặc điểm yếu hiện tại nào. Ví dụ: Nếu bạn không có ngân sách để thuê một đội quay phim chuyên nghiệp, thì đừng bao gồm việc tạo video trong các mục đích của bạn.

Càng cụ thể càng tốt và chắt lọc từng mục tiêu thành một tuyên bố ngắn gọn như:

• Chúng tôi muốn tạo ra 1 triệu USD để tài trợ cho tình hình khẩn cấp đang xảy ra.

• Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự ủng hộ cho những người tị nạn đến cộng đồng của chúng tôi.

• Khi kết thúc chiến dịch quảng bá cách sống vệ sinh sẽ có 65% các gia đình sống trong các trại tị nạn sẽ áp dụng các biện pháp rửa tay như một phần của thói quen hàng ngày.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đề ra các mục tiêu có thể đo lường được, có thể đạt được và kịp thời. Cần định lượng được khoảng thời gian bạn cần để đưa chiến lược truyền thông của bạn vào hành động và lên kế hoạch phù hợp.

Chiến lược truyền thông là một bản đồ giúp bạn dẫn dắt đối tượng của bạn. Xác định được mục tiêu cách rõ ràng là điều cần thiết trong việc hướng dẫn bạn triển khai một kế hoạch truyền thông hiệu quả.

Để giúp bạn xác định được mục tiêu, hãy đặt những câu hỏi sau đây:

• Điều chính yếu mà tổ chức của tôi muốn thực hiện là gì?

• Tổ chức của tôi muốn có được những thay đổi nào về thái độ hoặc nhận thức của cộng đồng?

• Tổ chức của tôi mong đợi một tác động toàn diện nào?

Các bạn hãy hình dung một kết quả thành công và tự hỏi: tổ chức sẽ biết kết quả thành công đó bằng cách nào, với số liệu nào, tiêu chuẩn nào?

Hãy xác định ba mục tiêu chính cho chiến lược truyền thông của bạn:

Mục tiêu 1:


Mục tiêu 2:

 

Mục tiêu 3:

 

 

3. Xác định đối tượng truyền thông của bạn:

Dành một chút thời gian để suy nghĩ về loại thông tin và ngôn ngữ nào sẽ có tác dụng tốt nhất cho các đối tượng sau:

• Một công ty muốn tham gia với một tổ chức phi chính phủ như một phần trong chiến dịch Trách nhiệm Xã hội của họ

• Một người làm công tác mục vụ giới trẻ công giáo đang tìm cách thu hút họ vào các vấn đề công bằng xã hội

• Một người tị nạn muốn biết nơi trú ẩn và các dịch vụ cứu trợ khác

• Một thành viên của tổ chức truyền thông

Một người truyền thông giỏi là người biết mình tiếp cận với ai và làm thế nào để nói ngôn ngữ của họ. Giống như một nhà báo sẽ cần đến thông tin về một chiến dịch biến đổi khí hậu hơn là một người tham gia vào chiến dịch đó; một quan chức chính phủ sẽ cần đến những điều khác với điều mà các tình nguyện viên sức khỏe cộng đồng cần.

Mặc dù bạn có thể sẽ có nhiều đối tượng cùng lúc cho bất kỳ một chương trình hoặc chiến dịch truyền thông cụ thể nào, nhưng điều quan trọng là bạn cần xác định đối tượng chính của bạn và điều chỉnh các nỗ lực truyền thông của bạn cho hợp với đối tượng mục tiêu đó. Xem xét các yếu tố như: Điều gì thúc đẩy đối tượng của bạn hành động? Họ có được lôi kéo bởi sự kết nối về cảm xúc không? Họ có cần sự thật và số liệu cứng trước khi họ quyên góp không? Họ sử dụng phong cách ngôn ngữ nào để truyền đạt ý tưởng của họ trong kỹ thuật, pháp lý, và kể chuyện? Họ biết gì về tổ chức của bạn?

Hãy tự hỏi mình:

• Ai là đối tượng cần tiếp cận của bạn?

• Thông tin nhân khẩu của họ là gì? (gồm các đặc điểm về dân cư: chủng tộc, độ tuổi, thu nhập, trình độ giáo dục, tình trạng sở hữu nhà, tình trạng công việc,...)

• Họ muốn loại thông tin nào?

• Họ sử dụng ngôn ngữ nào?

• Họ có kiến thức gì về vấn đề này và về tổ chức của bạn?

• Rào cản tiếp cận đối tượng của bạn là gì?

• Làm thế nào thu hút đối tượng để có lợi cho tổ chức của bạn?

Bảng xác định đối tượng truyền thông: 

Câu hỏi

Đối tượng mục tiêu

Đối tượng phụ

Đối tượng của bạn là ai?

 

 

Thông tin nhân khẩu của họ là gì? (gồm các đặc điểm về dân cư: chủng tộc, độ tuổi, thu nhập, trình độ giáo dục, tình trạng sở hữu nhà, tình trạng công việc,...)

 

 

Họ muốn loại thông tin nào?

 

 

Họ sử dụng loại ngôn ngữ nào? (kỹ thuật, đàm thoại, hình ảnh…)

 

 

Bạn có nên dùng thuật ngữ chuyên biệt hoặc từ thông dụng trong giao tiếp không?

 

 

Đối tượng của bạn có kiến thức gì về vấn đề và tổ chức của bạn?

 

 

 

 

Rào cản tiếp cận đối tượng của bạn là gì?

   

Làm thế nào thu hút đối tượng để có lợi cho tổ chức của bạn?

   

 

4. Xây dựng thông điệp của bạn

Mỗi ngày chúng ta bị “dội bom” thông tin từ đủ mọi nguồn: các bảng hiệu, các quảng cáo trên Tivi, trên mạng, các bài học ở trường, các chương trình radio, v.v… Mọi người sẽ lọc thông tin họ nhận được và chỉ nhớ một vài điểm chính. Vượt qua những tiếng ồn trên, làm cho thông điệp của bạn trở nên đáng nhớ là một thách thức cho công việc của bạn.

Sau khi bạn đã xác định mục tiêu chính bạn muốn đạt được qua chiến dịch truyền thông (mục 2), thì hãy xác định ba điểm bạn muốn nói với đối tượng chính của bạn. Với việc xác định thông điệp, tốt nhất là hãy tuân thủ tâm lý tối giản. Cũng như việc xác định mục tiêu, việc xác định thông điệp của bạn cũng phải rõ ràng và súc tích. Hãy tránh các thuật ngữ chuyên ngành, trừ trường hợp bạn đang làm việc với một tập thể tài trợ hoặc với nhà tài trợ chính.

Hãy điều chỉnh thông điệp cho hợp với đối tượng của bạn và cố gắng bao gồm trong đó: một kế hoạch tổng thể của bạn; những gì bạn cần; và những gì bạn mong đợi từ đối tượng đó. Khi bạn tiếp cận với đối tượng, hãy bám vào những điểm chính đó. Sử dụng sự lặp đi lặp lại để giúp họ nhớ tổ chức của bạn và những gì bạn hy vọng sẽ đạt được. Hãy dựa vào sức mạnh của chuyện kể và hãy tạo sự kết nối bằng cách đưa ra các ví dụ liên quan trực tiếp đến kinh nghiệm của đối tượng. Thay vì đưa ra những con số ngẫu nhiên, như “125.000 người bị mất nhà ở”, bạn hãy cá nhân hóa thông điệp đó để nó trở nên đáng nhớ hơn như: “ (thảm họa) làm 125.000 người bị mất nhà ở, tương đương với dân số của… (tên một thị trấn địa phương mà đối tượng quen biết, và có số dân tương đương với con số đó)".

Bảng xây dựng thông điệp:

Thông điệp chính của bạn cần thể hiện bạn (hoặc tổ chức của bạn) là ai và những gì bạn muốn thực hiện với các mục tiêu của mình.

Khi phát triển thông điệp của bạn, hãy ghi nhớ những câu hỏi sau:

1. Đối tượng chính của bạn sử dụng loại ngôn ngữ nào để liên lạc? Kỹ thuật? Đàm thoại? Hình ảnh?

2. Bạn muốn cài vào thông điệp của bạn tinh thần hoặc tâm trạng nào? Bạn có muốn truyền đạt tính cấp bách hoặc một nghĩa vụ đạo đức nào không?

3. Bạn đang cố gắng đạt được điều gì với thông điệp của bạn? Vận động chính sách hay kêu gọi hành động?

4. Điều gì đánh động đối tượng của bạn?

5. Thông điệp có tạo ra sự liên kết về cảm xúc hoặc về tinh thần giữa đối tượng của bạn với cộng đồng và với mục đích bạn theo đuổi không?

Hãy làm cho thông điệp của bạn rõ ràng, súc tích và phù hợp với đối tượng của bạn.

Thông điệp 1:

 

 

 

Thông điệp 2:

(Xem tiếp tại đây)