Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương

  Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương
  Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương

 • Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương
 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật

  Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật
  Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật

 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật
 • Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng

  Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng
  Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng

 • Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng
 • Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”

  Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”
  Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”

 • Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”
 • Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng (Báo điện tử Gia đình và Xã hội)

  Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng (Báo điện tử Gia đình và Xã hội)
  Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng

 • Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng (Báo điện tử Gia đình và Xã hội)
 • Clip phóng sự: Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường (VTV4)

  Clip phóng sự: Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường (VTV4)
  Clip phóng sự "Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường" (VTV4)

 • Clip phóng sự: Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường (VTV4)
 • Caritas Hải Phòng: Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi

  Caritas Hải Phòng: Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi
  Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi

 • Caritas Hải Phòng: Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi
 • Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !

  Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !
  Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !

 • Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !
 • Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19

  Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19
  Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19

 • Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19
 • Caritas Hải Phòng: Tiếp tục chương trình trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khu vực Hải Dương và Quảng Ninh

  Caritas Hải Phòng: Tiếp tục chương trình trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khu vực Hải Dương và Quảng Ninh
  Trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh

 • Caritas Hải Phòng: Tiếp tục chương trình trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khu vực Hải Dương và Quảng Ninh
 • Caritas Hải Phòng: Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)

  Caritas Hải Phòng: Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)
  Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)

 • Caritas Hải Phòng: Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)
 • Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19

  Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19
  Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19

 • Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19
 • Caritas Hải Phòng: Trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19

  Caritas Hải Phòng: Trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19
  Caritas Hải Phòng trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19

 • Caritas Hải Phòng: Trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19
 • Thư ngỏ của Caritas Giáo phận Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  Thư ngỏ của Caritas Giáo phận Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
  Thư ngỏ của Caritas GP Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 • Thư ngỏ của Caritas Giáo phận Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • Caritas Gx. An Hải: Các hoạt động bác ái ý nghĩa trong mùa Chay Thánh 2020

  Caritas Gx. An Hải: Các hoạt động bác ái ý nghĩa trong mùa Chay Thánh 2020
  Các hoạt động bác ái ý nghĩa của Caritas Gx. An Hải trong mùa Chay Thánh 2020

 • Caritas Gx. An Hải: Các hoạt động bác ái ý nghĩa trong mùa Chay Thánh 2020
 • Caritas Hải Phòng: Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19

  Caritas Hải Phòng: Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19
  Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19

 • Caritas Hải Phòng: Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19
 • “Hoán cải nội tâm để chia sẻ với người nghèo khó” - Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng

  “Hoán cải nội tâm để chia sẻ với người nghèo khó” - Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng
  Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng

 • “Hoán cải nội tâm để chia sẻ với người nghèo khó” - Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng
 • Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt

  Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt
  Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt

 • Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt
 • Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19

  Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19
  Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19

 • Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19
 • Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý

  Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý
  Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý

 • Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý
 • Caritas Hải Phòng: Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý

  Caritas Hải Phòng: Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý
  Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý

 • Caritas Hải Phòng: Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý
 • Caritas Hải Phòng: Tặng quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn

  Caritas Hải Phòng: Tặng quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn
  Tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Canh Tý

 • Caritas Hải Phòng: Tặng quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn
 • Caritas Hải Phòng và Hội DNCG: Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng

  Caritas Hải Phòng và Hội DNCG: Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng
  Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng và Hội DNCG: Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng
 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)

  Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)
  Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)

 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)
 • Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019

  Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019
  Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019

 • Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019
 • Caritas Việt Nam: Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ người khuyết tật và người có H. hòa nhập cộng đồng”

  Caritas Việt Nam: Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ người khuyết tật và người có H. hòa nhập cộng đồng”
  Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ NKT và NCH hòa nhập cộng đồng” của Caritas Việt Nam tại Hải Phòng

 • Caritas Việt Nam: Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ người khuyết tật và người có H. hòa nhập cộng đồng”
 • 10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019

  10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019
  10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019

 • 10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019
 • Caritas Hải Phòng - Trung tâm Hàm Long: Nhìn lại hành trình 3 năm một chặng đường

  Caritas Hải Phòng - Trung tâm Hàm Long: Nhìn lại hành trình 3 năm một chặng đường
  Hội nghị tổng kết dự án 3 năm về ứng phó BĐKH giữa Caritas Hải Phòng và Trung tâm Hàm Long

 • Caritas Hải Phòng - Trung tâm Hàm Long: Nhìn lại hành trình 3 năm một chặng đường
 • Caritas Hải Phòng: Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương

  Caritas Hải Phòng: Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương
  Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương

 • Caritas Hải Phòng: Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương
 • Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh

  Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh
  Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh

 • Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh
 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III

  Caritas Hải Phòng: Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III
  Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III của Caritas Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III
 • Caritas Hải Phòng: Tham dự hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”

  Caritas Hải Phòng: Tham dự hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”
  Hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”

 • Caritas Hải Phòng: Tham dự hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”
 • “Nồi cháo ân nghĩa” bệnh viện Kiến An: Những bát cháo thắm đượm tình người

  “Nồi cháo ân nghĩa” bệnh viện Kiến An: Những bát cháo thắm đượm tình người
  Những bát cháo thắm đượm tình người

 • “Nồi cháo ân nghĩa” bệnh viện Kiến An: Những bát cháo thắm đượm tình người
 • Caritas Hải Phòng: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương)

  Caritas Hải Phòng: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương)
  Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương) - 9/2019

 • Caritas Hải Phòng: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương)
 • Caritas Hải Phòng: Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu

  Caritas Hải Phòng: Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu
  Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu 2019

 • Caritas Hải Phòng: Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu
 • Caritas Hải Phòng: Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

  Caritas Hải Phòng: Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
  Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (2019)

 • Caritas Hải Phòng: Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
 • Caritas Hải Phòng: Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới

  Caritas Hải Phòng: Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới
  Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới

 • Caritas Hải Phòng: Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới
 • Caritas Hải Phòng: Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019

  Caritas Hải Phòng: Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019
  Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019.

 • Caritas Hải Phòng: Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019
 • Caritas Hải Phòng: Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải

  Caritas Hải Phòng: Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải
  Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải (2019)

 • Caritas Hải Phòng: Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải
 • Caritas Hải Phòng: Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan.

  Caritas Hải Phòng: Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan.
  Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan (07/2019).

 • Caritas Hải Phòng: Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan.
 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn Nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật

  Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn Nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật
  Khóa tập huấn nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ NKT dành cho các TNV Caritas Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn Nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật
 • Caritas Hải Phòng: Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp

  Caritas Hải Phòng: Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp
  Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp (06-2019)

 • Caritas Hải Phòng: Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp
 • Cần lắm một mái nhà che mưa nắng

  Cần lắm một mái nhà che mưa nắng
  Khánh thành nhà tình nghĩa tại giáo xứ Mặc Cầu

 • Cần lắm một mái nhà che mưa nắng
 • Caritas Hải Phòng ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện: “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ”

  Caritas Hải Phòng ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện: “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ”
  “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ” - ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện 05/2019

 • Caritas Hải Phòng ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện: “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ”
 • Caritas Hải Phòng: Thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).

  Caritas Hải Phòng: Thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).
  Caritas Hải Phòng thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).

 • Caritas Hải Phòng: Thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).
 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019

  Caritas Hải Phòng: Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019
  Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019

 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019
 • Caritas Hải Phòng chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng

  Caritas Hải Phòng chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng
  Chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng
 • Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng: “Gắn kết - Yêu thương”

  Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng: “Gắn kết - Yêu thương”
  Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng (tháng 11/2018)

 • Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng: “Gắn kết - Yêu thương”
 • Caritas Việt Nam: Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động

  Caritas Việt Nam: Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động
  Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động Caritas Việt Nam

 • Caritas Việt Nam: Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động
 • Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thầy: Phục vụ người nghèo theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô

  Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thầy: Phục vụ người nghèo theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô
  Caritas Hải Phòng mừng lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô Quan thầy (2018)

 • Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thầy: Phục vụ người nghèo theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô
 • Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng

  Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng
  Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng

 • Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng
 • Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang

  Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang
  Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang

 • Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang
 • Caritas Hải Phòng: Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh

  Caritas Hải Phòng: Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh
  Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh 2018

 • Caritas Hải Phòng: Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh
 • Caritas Hải Phòng: Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật

  Caritas Hải Phòng: Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật
  Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật 06/02/2018

 • Caritas Hải Phòng: Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật
 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết cho các bệnh nhân phong

  Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết cho các bệnh nhân phong
  Hội chợ Tết 2018 cho các bệnh nhân phong

 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết cho các bệnh nhân phong
 • Caritas Hải Phòng: Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão

  Caritas Hải Phòng: Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão
  Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão

 • Caritas Hải Phòng: Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão
 • Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”

  Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”
  Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”

 • Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”
 • Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

  Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
  Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

 • Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
 • Caritas Hải Phòng tổ chức hội thi bơi cho trẻ em, Hè 2017

  Caritas Hải Phòng tổ chức hội thi bơi cho trẻ em, Hè 2017
  Hội thi bơi trẻ em, Hè 2017

 • Caritas Hải Phòng tổ chức hội thi bơi cho trẻ em, Hè 2017
 • Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai

  Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai
  Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai

 • Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai
 • Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ”: Thêm một ngày nữa để yêu thương!

  Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ”: Thêm một ngày nữa để yêu thương!
  Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ” tăng thêm ngày phục vụ

 • Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ”: Thêm một ngày nữa để yêu thương!
 • Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017

  Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017
  Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017

 • Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017
 • Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó

  Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó
  Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó

 • Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó
 • Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng

  Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng
  Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng

 • Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng
 • Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng

  Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng
  Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Mekong tại Hải Phòng

 • Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng

Tài liệu

static

Trực tuyến 8

Hôm nay 244

Hôm qua 281

Tháng trước 11728

Tổng 18007

Trang chủ »Tài liệu

Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC): Hướng dẫn cầu nguyện trong Tuần Laudato Si' (16-24/05/2020)

 

Chúng ta đang sống qua những biến cố mang tính định hình lịch sử. Laudato Si’ dạy chúng ta cách cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Con người ở khắp nơi đang tha thiết mong chờ một niềm hy vọng và niềm tin của chúng ta là một nhu cầu khẩn thiết để thắp sáng con đường.

Tuần lễ Laudato Si’, từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 5 năm 2020, người Công giáo sẽ hiệp nhất với nhau trong tình liên đới vì một tương lai công bằng và bền vững hơn.

Trong niềm tin, chúng ta cùng hiệp nhất với mọi người khi cùng nhau bước qua những khủng hoảng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Sau đây là những hướng dẫn cầu nguyện trong Tuần Laudato Si' từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 5 năm 2020: (Caritas Việt Nam chuyển ngữ từ FABC Laudato Si' Week Booklet)

Thứ Bảy 16/5/2020: Xét mình

Chúa Nhật 17/5/2020: Buổi cầu nguyện - Laudato Si’, cầu cho các thụ tạo, xem và suy tư về những video trên Youtube

Thứ Hai 18/5/2020: Cầu nguyện với kinh Mân Côi – Mầu nhiệm Năm sự Vui

Thứ Ba 19/5/2020: Cầu nguyện với kinh Mân Côi – Mầu nhiệm Năm sự Thương

Thứ Tư 20/5/2020: Cầu nguyện với kinh Mân Côi – Mầu nhiệm Năm sự Mừng

Thứ Năm 21/5/2020: Cầu nguyện với kinh Mân Côi – Mầu nhiệm Năm sự Sáng

Thứ Sáu 22/5/2020: Dấu chân Carbon, Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót

Thứ Bảy 23/5/2020: Cam kết Laudato Si'

Chúa Nhật 24/5/2020: Suy tư – Đề xuất cho lối sống thân thiện với môi trường, Ngày Thế giới Cầu nguyện

 

Thứ Bảy 16/5/2020: 

Xét mình

Trong thông điệp “Bày Tỏ Lòng Thương Xót với Ngôi Nhà Chung của Chúng Ta” (1/9/2016), Đức Giáo hoàng (ĐGH) Phanxicô nhắc chúng ta rằng việc hồi tâm là một trong những bước đầu tiên hòa nhập tình thương và sự quan tâm đến các thụ tạo, như là một phần của niềm tin Kitô giáo. Để giúp các bạn thực hiện việc xét mình, chúng tôi đưa ra bản hướng dẫn này dựa vào thông điệp của Đức Thánh cha (ĐTC). Bản xét mình này được làm theo mẫu xét mình của Thánh Inhaxio Loyola. Chúng tôi mời gọi các bạn sử dụng mẫu này như một cách đào sâu ơn gọi được làm “người bảo vệ công trình của Thiên Chúa” hoặc trước khi lãnh nhận Bí tích Hoà giải…

Bản xét mình gồm 6 bước:

1. Đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa.

 “Hướng lòng về Chúa Cha đầy nhân hậu khoan dung, luôn chờ đợi con cái mình trở về, chúng ta nhìn nhận tội lỗi mình trong việc chống lại các thụ tạo, người nghèo và các thế hệ tương lai.” – ĐTC Phanxicô.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy dành ít phút để nhớ rằng bạn đang sống trong sự hiện diện của Đấng Tạo hóa đầy yêu thương. Bạn có thể nhắm mắt lại, hít thở sâu, và cầu nguyện xin ơn biết lắng nghe Lời Chúa.

2. Tạ ơn Chúa vì công trình sáng tạo và các thụ tạo của Người

Bước đầu tiên... là “tâm tình biết ơn về những ơn nhưng không, và nhìn nhận rằng thế giới này là quà tặng yêu thương của Thiên Chúa” – ĐTC Phanxicô.

Hãy tạ ơn Chúa vì Người đã ban nhiều ơn lành qua các thụ tạo bằng nhiều cách. Điều này có thể bao gồm: thực phẩm bạn ăn, nước bạn uống… hoặc cây xanh bạn yêu thích, âm thanh của tiếng chim hót hoặc một quang cảnh thiên nhiên dành cho bạn.

Tạ ơn vì những người, trong quá khứ lẫn hiện tại, đã góp phần dệt nên cuộc đời bạn. Bạn có thể nghĩ về những người đã giúp nuôi dưỡng bạn, các thầy cô, những người làm ra lương thực, làm ra quần áo cho bạn, và còn vô số những người khác nữa. ĐGH Phanxicô mời gọi chúng ta “ý thức trong yêu thương rằng chúng ta không tách rời với các thụ tạo khác, nhưng tham dự trong sự hiệp thông tuyệt vời mang tính hoàn vũ.” Cuộc sống chúng ta được kết nối với nhau, và phụ thuộc vào nhiều người khác.

3. Suy tư về những cách bạn lắng nghe “tiếng kêu của trái đất và tiếng khóc của người nghèo

“Hầu hết tất cả chúng ta gây ra những thiệt hại nhỏ về sinh thái, chúng ta được mời gọi nhận biết rằng “sự góp phần của ta, dù nhỏ hay lớn, cũng gây ra sự biến dạng và phá hủy sự sáng tạo.” – ĐGH Phanxicô.

Hãy dành thời gian suy tư về những câu hỏi mà ĐGH Phanxicô gợi ý trong thông điệp của ngài như sau:

Tôi có ý thức “tiếng kêu của trái đất và tiếng khóc của người nghèo” không?

Tôi có ý thức rằng thế giới tự nhiên, cây cối, động vật đang đau khổ như thế nào không?

Tôi có dành thời gian học hỏi về những thực tại xã hội và kinh tế mà nhiều người đang phải đối mặt khắp hoàn cầu không?

Tôi đã có những nỗ lực cụ thể nào để quan tâm chăm sóc các thụ tạo của Thiên Chúa? Tôi còn thiếu sót về những mặt nào?

Tôi đã tiêu xài nhiều hơn mức cần thiết lúc nào và cách nào?

Tôi có thể giúp cải thiện những xung đột tôn giáo trong quá khứ và trong hiện tại, cũng như giúp cải thiện những bất công với người thuộc tôn giáo khác, với phụ nữ, thổ dân, người nhập cư, người nghèo và các thai nhi như thế nào?

4. Xin ơn tha thứ vì những thiếu sót trong việc chăm sóc Công trình sáng tạo của Thiên Chúa và các thụ tạo.

“Sau khi xét mình cẩn thận và dốc lòng ăn năn hoán cải, chúng ta có thể xưng thú tội lỗi của mình vì đã chống lại Đấng Tạo Hóa, các thụ tạo, và anh chị em của chúng ta.” – ĐGH Phanxicô.

Nói với Chúa về những cách bạn thiếu sót trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và xin ơn tha thứ. Nếu bạn được đánh động, bạn có thể đem những suy tư của mình đến với Bí tích Hòa giải “nơi mà sự thật sẽ giải thoát chúng ta.”

5. Sửa đổi

Xét mình, hối cải và xưng thú với Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót, đưa chúng ta đến sự hoán cải thật lòng. Điều này dẫn đến lối suy nghĩ và hành động cụ thể, tôn trọng thụ tạo nhiều hơn.” – ĐTC Phanxicô.

Xin Chúa ban ơn giúp bạn biết mình được mời gọi để chăm sóc các thụ tạo, người nghèo và các thế hệ tương lai tốt hơn. Trong thông điệp, ĐTC Phanxicô đưa ra hướng dẫn sau: Như việc thương xác của lòng thương xót, việc chăm sóc ngôi nhà chung đòi hỏi chúng ta làm “những nghĩa cử đơn giản hàng ngày đoạn tuyệt với những lý lẽ của bạo lực, bóc lột và ích kỷ” (Laudato Si' 230) và “làm cho tình yêu được cảm nhận trong mỗi hành động hướng tới việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn (Laudato Si' 231). Một câu hỏi có thể giúp chúng ta giữ vững mục tiêu là: “Chúng ta muốn để lại cho con cháu, cho thế hệ mai sau một thế giới như thế nào?”

Những thay đổi nào bạn có thể thực hiện được trong đời sống cá nhân và cộng đoàn để chăm sóc tốt hơn cho ngôi nhà chung và các thụ tạo trong hiện tại và tương lai?

6. Lời nguyện kết thúc

Kết thúc buổi xét mình bằng cách tạ ơn vì tình yêu bao dung mà bạn đã lãnh nhận và hãy cầu nguyện theo lời nguyện sau đây của Đức Giáo Hoàng:

Lạy Thiên Chúa của người nghèo, xin giúp chúng con cứu vớt những ai bị bỏ rơi và bị quên lãng trên trái đất này, họ là những người quý giá trong mắt Chúa…

Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin tỏ cho chúng con biết địa vị của mình trong thế giới, như là khí cụ tình yêu của Chúa đang dành cho muôn loài thụ tạo.

Lạy Thiên Chúa xót thương, xin tha thứ cho chúng con và thông chuyển lòng thương xót của Chúa trên khắp ngôi nhà chung của chúng con.

Chúng con chúc tụng Chúa! Amen.

[Các trích dẫn lấy từ thông điệp “Bày Tỏ Lòng Thương Xót đối với Ngôi Nhà Chung” của ĐGH Phanxicô, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo, 1/9/2016)]

 

Chúa Nhật 17/5/2020: 

Buổi cầu nguyện - Laudato Si’, cầu cho các thụ tạo, 

xem và suy tư về những video trên Youtube

Chủ sự: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Đấng ban cho chúng con món quà sáng tạo, chúng con quy tụ nơi đây, dù nhiều người nhưng một lòng một ý. Xin Chúa giúp chúng con nghe tiếng Chúa, nhờ đó chúng con biết sử dụng những món quà Chúa ban để bảo vệ trái đất và những người nghèo trong thế giới hôm nay. Xin nhậm lời chúng con, xin lấp đầy tâm trí chúng con, và xin giúp chúng con nên một trong Chúa.

Chủ sự: Một trong những nguyên tắc của học thuyết xã hội Công giáo là chăm sóc công trình Tạo dựng. Chúng ta tôn kính Đấng Tạo Hóa bằng cách quản lý các thụ tạo. Chúng ta được mời gọi để bảo vệ con người và hành tinh này, bằng việc sống niềm tin trong mối tương quan với tất cả các thụ tạo của Thiên Chúa. 

Nhằm chu toàn trách nhiệm này, chúng ta cam kết có những hành động để bênh vực các thụ tạo.

Lời cầu nguyện có thể giúp chúng ta ý thức hơn về lời kêu gọi này, giúp huấn luyện chúng ta sống theo gương Chúa Giêsu để tự do đáp lại bằng tình yêu.

1. Trái đất

Người đọc: Toàn bộ vũ trụ vật chất nói về tình yêu của Thiên Chúa và lòng trìu mến vô biên của Người dành cho chúng ta. Đất, nước, núi non: mọi thứ đều là một sự âu yếm của Thiên Chúa, như nó đã là. Lịch sử về tình bằng hữu của chúng ta với Thiên Chúa luôn luôn gắn liền với những địa điểm đặc biệt, có ý nghĩa cá nhân một cách mãnh liệt; tất cả chúng ta đều nhớ những nơi chốn, việc đi thăm lại những chốn ký ức này là điều rất tốt đối với chúng ta. Bất cứ ai đã lớn lên trên những ngọn đồi hoặc ngồi uống nước bên dòng suối, hoặc vui chơi ngoài trời ở các quảng trường, mỗi khi trở lại những nơi này đều là một cơ hội để khôi phục một điều gì đó thực sự của riêng bản thân họ. (Laudato Si' 84).

Chủ sự: Mời bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang đứng trên một bãi đất trống. Hãy ý thức mặt đất dưới chân bạn. Cảm nhận và biết ơn vì sự nuôi dưỡng mà bạn nhận được từ “Mẹ đất”.

Thinh lặng cầu nguyện

2. Không khí

Người đọc: Đây là lý do vì sao mà chính trái đất, bị đè nặng và sử dụng lãng phí, lại là một trong số những người bị bỏ rơi và đối xử tàn tệ nhất trong số những người nghèo; chị đang “rên siết và quằn quại” (Rm 8,22). Chúng ta đã quên mất bản thân chúng ta là bụi đất (x. St 2,7); xác thể thực sự của chúng ta được làm từ những yếu tố của đất, chúng ta hít thở bầu khí và lãnh nhận sự sống và sự trong lành từ nguồn nước của trái đất. Mỗi năm hàng trăm triệu tấn chất thải được tạo ra từ các gia đình và cơ sở kinh doanh, từ các mảnh đất xây dựng và phá huỷ, từ các nguồn y tế, điện tử và công nghiệp, trong đó nhiều thứ không thể phân huỷ, độc hại và phóng xạ cao. Trái đất, ngôi nhà của chúng ta đang càng ngày càng giống như một đống rác khổng lồ. (LS 2 và 21).

Chủ sự: Hãy ý thức hơi thở của bạn. Hãy biết ơn vì món quà không khí và quyết tâm lên tiếng bảo vệ sự trong lành của bầu khí quyển Trái đất.

Thinh lặng cầu nguyện

3. Lửa

Người đọc: Biến đổi khí hậu là một vấn đề mang tính toàn cầu với những hệ quả nghiêm trọng đến môi trường, xã hội, kinh tế, chính trị và đối với việc phân phối các loại hàng hoá. Nó đại diện cho một trong những thách đố chính mà nhân loại ngày nay đang đối diện. Tác động tồi tệ nhất của nó rất có thể sẽ được các quốc gia đang phát triển trải nghiệm trong những thập kỷ tới. Sự thiếu ứng phó của chúng ta trước những thảm kịch của anh chị em dẫn đến đánh mất luôn cảm thức trách nhiệm đối với đồng loại, trong khi mọi xã hội dân sự đặt nền tảng trên điều đó. (LS 25)

Chủ sự:  Bạn hãy xòe bàn tay ra và nắm lại. Hãy ý thức rằng bạn có thể làm như thế bởi bạn được cung cấp năng lượng mặt trời, đó là năng lượng mà rau quả hấp thu và chúng ta ăn vào. Hãy hân hoan đón năng lượng mặt trời và kiên quyết dùng sức mạnh của mình đối phó với sự biến đổi khí hậu, một trong những thách đố chính của nhân loại hôm nay.

Thinh lặng cầu nguyện

4. Nước

Người đọc: Việc tiếp cận nguồn nước uống an toàn là quyền căn bản và phổ quát của con người, vì nó thiết yếu cho sự tồn tại của con người, và như thế, nó là một điều kiện cho việc thi hành các quyền khác của con người. Thế giới của chúng ta đang mang một món nợ xã hội lớn đối với người nghèo là những người đang thiếu nguồn nước uống, vì họ bị khước từ quyền được sống vốn đồng nhất với phẩm giá bất khả xâm phạm của họ. (LS 30)

Chủ sự: Hãy hít thở sâu một lần nữa, đón nhận các phân tử nước cũng đã đi vào cơ thể của mọi sinh vật. Hãy biết ơn vì nước là quà tặng của Chúa và quyết tâm sử dụng nước với sự kính trọng và công bằng.

Thinh lặng cầu nguyện

5. Chia sẻ đức tin

Gia đình hoặc nhóm có thể có một khoảng thời gian ngắn chia sẻ về câu hỏi sau đây: Trong Thông điệp Laudato Si', ĐGH Phanxicô đã nhấn mạnh rằng mối quan tâm sinh thái không phải là một tùy chọn hoặc phương diện thứ yếu, nhưng được nối kết với kinh nghiệm đức tin Kitô giáo. Làm thế nào chúng ta đưa vào thực tế thông điệp chăm sóc các thụ tạo của ĐGH?

Lời nguyện kết:

Lời nguyện của thánh Phanxicô (Một suy niệm đăng trên tweeter của ĐTC)

Xướng: “Để lời kêu gọi hòa bình vang khắp cùng thế giới”

Đáp: Lạy Chúa, xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa.

Xướng: “Nơi đâu có hận thù và bóng tối, chúng ta nguyện mang đến niềm hy vọng để xây dựng một xã hội nhân văn.”

Đáp: Nơi nào có thù hận, xin để con gieo rắc tình thương.

Xướng: “Chúa thương xót chúng ta vô cùng. Chúng ta cũng nên học biết thương xót, đặc biệt với những người đau khổ.”

Đáp: Nơi nào có tổn thương, xin cho con mang lại sự chữa lành.

Xướng: “Kitô hữu biết cách đối mặt khó khăn, gian khổ và thất bại bằng tâm tình bình an phó thác cho Chúa.”

Đáp: Nơi nào có hoài nghi, xin cho con mang lại niềm tin.

Xướng: “Chúng ta không bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Chúa ban cho ta dư tràn ân sủng nếu chúng ta tiếp tục xin Người.”

Đáp: Nơi nào có thất vọng, xin cho con mang lại niềm cậy trông.

Xướng: “Ánh sáng đức tin chiếu soi tất cả các tương quan và giúp chúng ta sống các tương quan đó trong sự hiệp thông với tình yêu Đức Kitô, như Đức Kitô đã sống.”

Đáp: Nơi nào có bóng tối, xin cho con mang lại ánh sáng.

Xướng: “Nếu chúng ta muốn theo sát Đức Kitô, chúng ta không thể chọn lối sống dễ dãi và bình lặng. Đó là một cuộc sống đầy đòi hỏi nhưng cũng đầy niềm vui.”

Đáp: Nơi nào có u sầu, xin cho con mang lại niềm vui.

Xướng: “Hãy để Chúa Giêsu bước vào đời sống chúng ta và để lại sau lưng chúng ta những ích kỉ, thờ ơ và lãnh đạm với tha nhân.”

Đáp: Lạy Thầy Chí Thánh, xin ban cho con biết tìm an ủi người hơn được người ủi an.

Xướng: “Xin Chúa ban cho chúng ta sự dịu dàng để nhìn người nghèo với sự thấu hiểu yêu thương, không sợ hãi và so đo tính toán.”

Đáp: Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.

Xướng: “Chúa yêu chúng ta. Xin cho chúng ta khám phá ra vẻ đẹp của sự yêu thương và được yêu.”

Đáp: Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Xướng: “Mỗi khi chúng ta tỏ ra ích kỉ và nói không với Chúa, ta làm hỏng kế hoạch yêu thương của Người dành cho chúng ta.”

Đáp: Chính lúc cho đi là lúc được nhận lãnh.

Xướng: “Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng chúng ta cảm nghiệm được niềm vui khi được Chúa thứ tha và thực sự bước tới trong lòng thương xót của Người.”

Đáp: Chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi được sống muôn đời. Amen.

Xem và suy niệm những video trên Youtube

1. Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi cử hành Tuần Laudato Si':

2. 10 điều bạn cần biết về Laudato Si'

3. Laudato Si' với Đức Hồng y Tagle

4. Phim hoạt hình Laudato Si - Cafod

Câu hỏi suy tư:

1. Sứ điệp nào tôi đã nhận được trong thông điệp Laudato Si’?

2. Tôi có kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng như thế nào?

 

Xem tiếp các ngày khác ...