Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt mừng kính thánh Vinh Sơn Phaolô Quan thầy

  Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt mừng kính thánh Vinh Sơn Phaolô Quan thầy
  Ngày họp mặt mừng kính thánh Vinh Sơn Phaolô - Quan thầy Caritas Hải Phòng (2020)

 • Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt mừng kính thánh Vinh Sơn Phaolô Quan thầy
 • Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Gần 800 triệu đồng cho “Chương trình giúp người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày thứ tư trong “Chương trình giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày thứ ba trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
  Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

 • Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
 • Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương

  Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương
  Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương

 • Thư ngỏ v/v chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương
 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật

  Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật
  Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật

 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho các TNV hỗ trợ người có H. và người khuyết tật
 • Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng

  Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng
  Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng

 • Thông báo về việc Bổ nhiệm tân Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng
 • Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”

  Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”
  Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”

 • Nhóm cơm bác ái bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: 7 năm miệt mài “yêu thương và phục vụ như Đức Kitô”
 • Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng (Báo điện tử Gia đình và Xã hội)

  Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng (Báo điện tử Gia đình và Xã hội)
  Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng

 • Lễ tang đặc biệt của hơn 400 thai nhi xấu số tại Hải Phòng (Báo điện tử Gia đình và Xã hội)
 • Clip phóng sự: Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường (VTV4)

  Clip phóng sự: Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường (VTV4)
  Clip phóng sự "Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường" (VTV4)

 • Clip phóng sự: Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường (VTV4)
 • Caritas Hải Phòng: Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi

  Caritas Hải Phòng: Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi
  Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi

 • Caritas Hải Phòng: Niềm vui chia sẻ với những trẻ em bị thiệt thòi nhân Ngày quốc tế thiếu nhi
 • Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !

  Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !
  Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !

 • Ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho các trẻ em... không được sinh ra !
 • Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19

  Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19
  Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19

 • Hành trình kết nối yêu thương với những anh chị em có H. trong mùa dịch COVID-19
 • Caritas Hải Phòng: Tiếp tục chương trình trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khu vực Hải Dương và Quảng Ninh

  Caritas Hải Phòng: Tiếp tục chương trình trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khu vực Hải Dương và Quảng Ninh
  Trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh

 • Caritas Hải Phòng: Tiếp tục chương trình trao quà cho những gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khu vực Hải Dương và Quảng Ninh
 • Caritas Hải Phòng: Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)

  Caritas Hải Phòng: Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)
  Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)

 • Caritas Hải Phòng: Những suất quà yêu thương đến với những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại khu vực miền Đông (Quảng Ninh)
 • Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19

  Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19
  Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19

 • Video clip: Caritas Hải Phòng - Nơi hội tụ và lan tỏa tình tương thân tương ái trong đại dịch COVID-19
 • Caritas Hải Phòng: Trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19

  Caritas Hải Phòng: Trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19
  Caritas Hải Phòng trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19

 • Caritas Hải Phòng: Trao quà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19
 • Thư ngỏ của Caritas Giáo phận Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  Thư ngỏ của Caritas Giáo phận Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
  Thư ngỏ của Caritas GP Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 • Thư ngỏ của Caritas Giáo phận Hải Phòng kêu gọi chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • Caritas Gx. An Hải: Các hoạt động bác ái ý nghĩa trong mùa Chay Thánh 2020

  Caritas Gx. An Hải: Các hoạt động bác ái ý nghĩa trong mùa Chay Thánh 2020
  Các hoạt động bác ái ý nghĩa của Caritas Gx. An Hải trong mùa Chay Thánh 2020

 • Caritas Gx. An Hải: Các hoạt động bác ái ý nghĩa trong mùa Chay Thánh 2020
 • Caritas Hải Phòng: Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19

  Caritas Hải Phòng: Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19
  Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19

 • Caritas Hải Phòng: Tập huấn cho các hội viên Caritas các kiến thức và kỹ năng ứng phó với đại dịch COVID-19
 • “Hoán cải nội tâm để chia sẻ với người nghèo khó” - Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng

  “Hoán cải nội tâm để chia sẻ với người nghèo khó” - Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng
  Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng

 • “Hoán cải nội tâm để chia sẻ với người nghèo khó” - Tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2020 dành cho các hội viên Caritas Hải Phòng
 • Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt

  Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt
  Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt

 • Caritas Giáo tỉnh miền Bắc: Hiệp thông cầu nguyện xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt
 • Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19

  Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19
  Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19

 • Caritas Hải Phòng và cộng đoàn giáo xứ An Hải cầu nguyện cho các bệnh nhân dịch bệnh Covid-19
 • Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý

  Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý
  Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý

 • Caritas giáo tỉnh miền Bắc: Họp mặt đầu Xuân Canh Tý
 • Caritas Hải Phòng: Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý

  Caritas Hải Phòng: Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý
  Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý

 • Caritas Hải Phòng: Trao kinh phí hỗ trợ phẫu thuật của Hội St. Lucas cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Giáo xứ An Quý
 • Caritas Hải Phòng: Tặng quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn

  Caritas Hải Phòng: Tặng quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn
  Tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Canh Tý

 • Caritas Hải Phòng: Tặng quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn
 • Caritas Hải Phòng và Hội DNCG: Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng

  Caritas Hải Phòng và Hội DNCG: Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng
  Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng và Hội DNCG: Thăm và trao tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng
 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)

  Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)
  Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)

 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết Canh Tý dành cho các bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương)
 • Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019

  Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019
  Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019

 • Caritas Hải Phòng: Ngày họp mặt hội viên Caritas và tổng kết hoạt động năm 2019
 • Caritas Việt Nam: Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ người khuyết tật và người có H. hòa nhập cộng đồng”

  Caritas Việt Nam: Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ người khuyết tật và người có H. hòa nhập cộng đồng”
  Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ NKT và NCH hòa nhập cộng đồng” của Caritas Việt Nam tại Hải Phòng

 • Caritas Việt Nam: Hội thảo tổng kết dự án (2017-2019) và triển khai dự án mới (2020-2022) “Hỗ trợ người khuyết tật và người có H. hòa nhập cộng đồng”
 • 10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019

  10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019
  10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019

 • 10 sự kiện nổi bật của Giáo phận Hải Phòng năm 2019
 • Caritas Hải Phòng - Trung tâm Hàm Long: Nhìn lại hành trình 3 năm một chặng đường

  Caritas Hải Phòng - Trung tâm Hàm Long: Nhìn lại hành trình 3 năm một chặng đường
  Hội nghị tổng kết dự án 3 năm về ứng phó BĐKH giữa Caritas Hải Phòng và Trung tâm Hàm Long

 • Caritas Hải Phòng - Trung tâm Hàm Long: Nhìn lại hành trình 3 năm một chặng đường
 • Caritas Hải Phòng: Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương

  Caritas Hải Phòng: Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương
  Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương

 • Caritas Hải Phòng: Chương trình mổ mắt thay thủy tinh thể đục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương
 • Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh

  Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh
  Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh

 • Caritas Hải Phòng & Hội Xe Lăn Tình Thương: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Hải Phòng và Quảng Ninh
 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III

  Caritas Hải Phòng: Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III
  Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III của Caritas Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ III
 • Caritas Hải Phòng: Tham dự hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”

  Caritas Hải Phòng: Tham dự hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”
  Hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”

 • Caritas Hải Phòng: Tham dự hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”
 • “Nồi cháo ân nghĩa” bệnh viện Kiến An: Những bát cháo thắm đượm tình người

  “Nồi cháo ân nghĩa” bệnh viện Kiến An: Những bát cháo thắm đượm tình người
  Những bát cháo thắm đượm tình người

 • “Nồi cháo ân nghĩa” bệnh viện Kiến An: Những bát cháo thắm đượm tình người
 • Caritas Hải Phòng: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương)

  Caritas Hải Phòng: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương)
  Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương) - 9/2019

 • Caritas Hải Phòng: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại xã Hiến Thành (Kinh Môn, Hải Dương)
 • Caritas Hải Phòng: Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu

  Caritas Hải Phòng: Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu
  Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu 2019

 • Caritas Hải Phòng: Thăm và tặng quà cho các em trường Khiếm thị và Khiếm thính nhân dịp khai giảng và vui tết Trung thu
 • Caritas Hải Phòng: Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

  Caritas Hải Phòng: Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
  Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (2019)

 • Caritas Hải Phòng: Ngày vui chơi và tặng quà dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
 • Caritas Hải Phòng: Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới

  Caritas Hải Phòng: Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới
  Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới

 • Caritas Hải Phòng: Chia sẻ niềm vui với các học sinh nghèo vượt khó huyện Thủy Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới
 • Caritas Hải Phòng: Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019

  Caritas Hải Phòng: Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019
  Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019.

 • Caritas Hải Phòng: Ngày gặp gỡ, giao lưu, hướng nghiệp cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Hè 2019
 • Caritas Hải Phòng: Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải

  Caritas Hải Phòng: Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải
  Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải (2019)

 • Caritas Hải Phòng: Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện đảo Cát Hải
 • Caritas Hải Phòng: Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan.

  Caritas Hải Phòng: Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan.
  Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan (07/2019).

 • Caritas Hải Phòng: Hội thảo chia sẻ các hoạt động dự án BĐKH với các tổ chức tín ngưỡng và các cơ quan ban ngành liên quan.
 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn Nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật

  Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn Nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật
  Khóa tập huấn nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ NKT dành cho các TNV Caritas Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng: Khóa tập huấn Nhận biết các dạng khuyết tật và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật
 • Caritas Hải Phòng: Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp

  Caritas Hải Phòng: Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp
  Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp (06-2019)

 • Caritas Hải Phòng: Hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội Ứng cứu khẩn cấp
 • Cần lắm một mái nhà che mưa nắng

  Cần lắm một mái nhà che mưa nắng
  Khánh thành nhà tình nghĩa tại giáo xứ Mặc Cầu

 • Cần lắm một mái nhà che mưa nắng
 • Caritas Hải Phòng ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện: “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ”

  Caritas Hải Phòng ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện: “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ”
  “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ” - ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện 05/2019

 • Caritas Hải Phòng ra quân BVMT tại giáo xứ Xuân Điện: “Chăm sóc môi trường, hoa thơm kính Mẹ”
 • Caritas Hải Phòng: Thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).

  Caritas Hải Phòng: Thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).
  Caritas Hải Phòng thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).

 • Caritas Hải Phòng: Thăm và hỗ trợ gia đình có 4 người ung thư tại Minh Đức (Thủy Nguyên).
 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019

  Caritas Hải Phòng: Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019
  Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019

 • Caritas Hải Phòng: Các hoạt động gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2019
 • Caritas Hải Phòng chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng

  Caritas Hải Phòng chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng
  Chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng chia sẻ niềm vui Xuân với anh chị em có H. và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng
 • Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng: “Gắn kết - Yêu thương”

  Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng: “Gắn kết - Yêu thương”
  Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng (tháng 11/2018)

 • Họp mặt các Nhóm tự lực hoạt động về HIV tại Hải Phòng: “Gắn kết - Yêu thương”
 • Caritas Việt Nam: Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động

  Caritas Việt Nam: Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động
  Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động Caritas Việt Nam

 • Caritas Việt Nam: Hội nghị Thường niên 2018 - Kỷ niệm 10 năm tái hoạt động
 • Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thầy: Phục vụ người nghèo theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô

  Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thầy: Phục vụ người nghèo theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô
  Caritas Hải Phòng mừng lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô Quan thầy (2018)

 • Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thầy: Phục vụ người nghèo theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô
 • Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng

  Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng
  Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng

 • Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn và truyền thông về phòng chống mua bán người cho các TNV Caritas Hải Phòng
 • Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang

  Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang
  Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang

 • Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc cứu trợ đồng bào lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang
 • Caritas Hải Phòng: Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh

  Caritas Hải Phòng: Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh
  Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh 2018

 • Caritas Hải Phòng: Gây quỹ bác ái giúp người nghèo dịp Tuần Thánh
 • Caritas Hải Phòng: Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật

  Caritas Hải Phòng: Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật
  Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật 06/02/2018

 • Caritas Hải Phòng: Gặp mặt, giao lưu và tặng quà Tết cho người có H. và người khuyết tật
 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết cho các bệnh nhân phong

  Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết cho các bệnh nhân phong
  Hội chợ Tết 2018 cho các bệnh nhân phong

 • Caritas Hải Phòng: Hội chợ Tết cho các bệnh nhân phong
 • Caritas Hải Phòng: Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão

  Caritas Hải Phòng: Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão
  Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão

 • Caritas Hải Phòng: Vui đón tất niên với người già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão
 • Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”

  Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”
  Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”

 • Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc bác ái “Hãy là cánh tay nối dài của Chúa”
 • Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

  Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
  Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

 • Ngày gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
 • Caritas Hải Phòng tổ chức hội thi bơi cho trẻ em, Hè 2017

  Caritas Hải Phòng tổ chức hội thi bơi cho trẻ em, Hè 2017
  Hội thi bơi trẻ em, Hè 2017

 • Caritas Hải Phòng tổ chức hội thi bơi cho trẻ em, Hè 2017
 • Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai

  Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai
  Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai

 • Chương trình “Nước uống miễn phí” cho người vãng lai
 • Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ”: Thêm một ngày nữa để yêu thương!

  Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ”: Thêm một ngày nữa để yêu thương!
  Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ” tăng thêm ngày phục vụ

 • Chương trình “Bữa cơm Bác ái 5000đ”: Thêm một ngày nữa để yêu thương!
 • Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017

  Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017
  Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017

 • Chương trình vui chơi cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2017
 • Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó

  Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó
  Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó

 • Mang “hạt gạo tình thương” đến với những người khốn khó
 • Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng

  Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng
  Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng

 • Đức TGM Leopoldo Girelli thăm viếng bác ái tại Hải Phòng
 • Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng

  Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng
  Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Mekong tại Hải Phòng

 • Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng

Tài liệu

static

Trực tuyến 6

Hôm nay 109

Hôm qua 409

Tháng trước 10847

Tổng 19128

Trang chủ »Tài liệu

Toàn văn sứ điệp Ngày Thế Giới Cho Người Nghèo lần thứ 3, 2019

Sứ Điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Nhân Ngày Thế Giới Cho Người Nghèo Lần Thứ 3, 2019
17-11-2019, Chúa nhật 33 Thường niên

Hy vọng của người nghèo sẽ không bao giờ thất vọng

1. “Những người túng thiếu không mãi bị bỏ quên, người nghèo khó chẳng tuyệt vọng bao giờ” (Tv 9,19). Những lời của Thánh vịnh biểu lộ một tính thời sự lạ thường. Chúng bày tỏ một chân lý sâu xa mà đức tin có thể trước hết in khắc trong tâm khảm của những người nghèo khó nhất : trả lại hy vọng bị mất đi, trước những bất công, những đau khổ và sự bất ổn của đời sống.

Tác giả Thánh vịnh mô tả tình trạng của người nghèo và sự ngạo nghễ của những kẻ đàn áp họ (x. Tv 10,1-10). Ngài cầu khẩn sự phán xét của Thiên Chúa để vãn hồi công lý và đánh bại sự bất chính (x. Tv 10,14-15). Dường như trong những từ ngữ này, vấn đề đặt ra trong bao thế kỷ, ngày hôm nay vẫn còn vang vọng : làm sao mà Thiên Chúa có thể dung dưỡng sự bất công đó được ? Tại sao Người lại cho phép những người đàn áp có một cuộc đời sung sướng trong lúc hành vi của họ phải bị lên án trước những đau khổ của người nghèo khó.

Vào lúc viết thánh vịnh này, đã có một sự phát triển kinh tế, như thường xảy ra, cũng đã sản xuất ra những sự mất quân bình xã hội mạnh mẽ. Sự bất bình đẳng đã sinh ra một nhóm quan trọng người nghèo, mà tình trạng dường như còn thảm hại hơn so với sự giàu có được thực hiện bởi một số người được ưu đãi. Tác giả thánh, khi quan sát tình trạng này, đã dựng lên một bức họa vừa hiện thực vừa chính xác.

Đó là thời kỳ mà những con người ngạo nghễ và không có tinh thần của Thiên Chúa, đánh đuổi người nghèo để chiếm hữu ngay cả chút ít của cải họ có và biến họ thành nô lệ. Ngày nay cũng không mấy khác. Khủng hoảng kinh tế đã không ngăn cản nhiều nhóm người làm giàu, đó là điều nhiều khi có vẻ bất bình thường trong lúc chúng ta cụ thể nhìn thấy con số khổng lồ người nghèo đang thiếu thốn những thứ cần thiết trên đường phố trong các thành thị của chúng ta, và họ bị ức hiếp và khai thác. Những câu trong sách Khải huyền đã hiện đến trong trí tôi : “Ngươi nói : Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi ; nhưng ngươi không biết  rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khó, đui mù và trần truồng” (Kh 3,17). Các thế kỷ đã trôi đi, nhưng tình trạng những kẻ giàu, người nghèo vẫn không thay đổi, như thể kinh nghiệm của lịch sử chẳng dạy được cho chúng ta điều gì. Những lời của Thánh vịnh như thế không liên hệ với quá khứ, mà với hiện tại của chúng ta, được đặt trước sự phán xét của Thiên Chúa.

2. Ngay cả trong ngày hôm nay, chúng ta phải liệt kê nhiều hình thức nô lệ mới trong đó hàng triệu con người nam, nữ, thanh thiếu niên đã bị bắt buộc chịu đựng. Mỗi ngày, chúng ta gặp gỡ những gia đình bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương của mình để đi tìm những phương tiện sống còn ở nơi khác ; những trẻ mồ côi đã mất cha mẹ hay đã bị chia cắt với cha mẹ một cách thô bạo để bị khai thác một cách tàn nhẫn ; các người trẻ đi tìm sự thành công nghề nghiệp, thấy mình bị từ chối sự tiếp cận với công ăn việc làm chỉ vì lý do chính trị, kinh tế mù quáng ; những nạn nhân của nhiều hình thức bạo lực, từ mại dâm đến ma túy, và bị làm nhục đến tận đáy lòng. Hơn nữa, làm sao quên được hàng triệu người di dân, nạn nhân của biết bao lợi nhuận bị che giấu, nhiều khi họ bị công cụ hóa cho những mục tiêu chính trị, và họ bị từ chối sự liên đới và bình đẳng ? Và biết bao con người vô gia cư và bị gạt ra ngoài lề xã hội đang lang thang trên các đường phố trong các thành thị của chúng ta ?

Biết bao lần chúng ta nhìn thấy những người nghèo trong những bãi rác thu lượm những của phí, của thừa, để tìm được ở nơi đó cái gì để ăn, để mặc ! Chính họ đã trở thành bộ phận trong một bãi rác của nhân loại, họ bị đối xử như rác rưởi, mà không có một mặc cảm tội lỗi nào ảnh hưởng đến những kẻ đồng lõa với cái scandal này. Nhiều khi họ bị coi như những ký sinh trùng của xã hội, kể cả người ta còn không tha lỗi cho người nghèo vì cái nghèo của họ. Sự phán xét luôn rình mò. Họ không thể cho phép mình được rụt rè hay nản chí, họ được coi như là những đe dọa và những kẻ bất tài, chỉ vì họ nghèo.

Thảm họa trong thảm họa, chính là vì họ không được cho phép nhìn thấy sự chấm dứt con đường hầm của sự khốn khổ. Chúng ta thậm chí đã đưa ra cả lý thuyết và thực hành một kết cấu kỳ thị để loại bỏ sự hiện diện của họ, kể cả trên đường phố, địa điểm thù tiếp cuối cùng của họ. Họ lang thang từ khu phố này sang khu phố kia, với hy vọng tìm được một việc làm, một mái nhà, một chút tình thương… Mỗi cơ hội đưa ra là một lóe sáng của hy vọng ; tuy nhiên, dù là nơi mà công lý đã được ghi ra, thì nó cũng thường hay tấn công họ với bạo lực và ngược đãi. Họ bắt buộc phải trải qua hàng giờ bất tận dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng để thu hoạch trong mùa trái cây và thường nhận được một đồng lương chết đói ; họ không có một quy chế bảo đảm việc làm nào, hay điều kiện con người nào, để cho phép họ được cảm thấy mình bình đẳng với những người khác. Đối với họ, không có thất nghiệp cũng không có bồi thường, kể cả không có khả năng bị bệnh tật nữa.

3. Tác giả Thánh vịnh đã mô tả với một nét hiện thực sống sượng, thái độ của những kẻ giàu có tấn công người nghèo : “Chẳng khác nào sư tử phục sẵn trong hang, nó phục nơi ẩn khuất rình bắt người nghèo khó, lừa vào lưới nó giăng” (Tv 10,9). Như thể đối với chúng, đây là một cuộc đi săn, nơi những người nghèo bị săn lùng, bị bắt và bị biến thành nô lệ. Trong những điều kiện như thế, tấm lòng của nhiều người khép lại và ước muốn trở thành vô hình đã vượt trội lên. Tóm lại, chúng ta thừa nhận có một số đông người nghèo thường hay bị đối xử bằng lời nói và bị chịu đựng bởi sự bực bội. Họ trở nên như những người biết tàng hình và tiếng nói của họ không có sức mạnh cũng như tầm quan trọng nào trong xã hội. Những con người nam, nữ đó ngày càng trở nên xa lạ với nhà cửa của chúng ta và bị gạt ra ngoài lề xã hội trong các khu phố của chúng ta.

Bối cảnh được mô tả trong Thánh Vịnh in dấu của buồn bã vì bất công, đau khổ và cay đắng, tác động đến người nghèo. Mặc dù vậy, nó cống hiến một định nghĩa đẹp của người nghèo. Người nghèo là kẻ “tin cậy vào Chúa” (x. c.11), bởi vì người đó biết chắc là hắn sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Người nghèo, trong Sách Thánh, là người tin tưởng ! Tác giả thánh cũng đưa ra lý do của lòng tin tưởng đó : hắn “biết Chúa của mình” (x. ibid.), và trong ngôn ngữ Thánh Kinh sự “biết” này chỉ rõ một quan hệ cá nhân của tình cảm và tình yêu.

Chúng ta đối mặt với một sự mô tả thật sự gây xúc động mà chúng ta không ngờ tới. Điều này, tuy thế, chỉ biểu lộ sự vĩ đại của Thiên Chúa khi Ngài đứng trước một người nghèo. Sức mạnh tạo dựng của Ngài vượt xa mọi chờ đợi của con người và được cụ thể hóa trong “ký ức’ mà Ngài có về con người cụ thể này (x. c.13). Chính lòng tin cậy vào Chúa, sự xác tin không bị bỏ rơi này, đã đánh thức hy vọng. Người nghèo biết rằng Thiên Chúa không thể bỏ rơi mình ; vì thế, hắn luôn sống trước mặt đấng Thiên Chúa đó, Đấng luôn nhớ hắn. Sự giúp đỡ của Người đi xa hơn điều kiện đau khổ hiện tại để vạch ra một con đường giải thoát làm thay đổi lòng người, vì Người nâng đỡ tận sâu thẳm trong tâm hồn.

4. Sự mô tả hành động của Thiên Chúa đối với người nghèo là một điệp khúc thường xuyên trong Sách Thánh. Ngài là Đấng “lắng nghe”, “can thiệp”, “che chở”, “bảo vệ”, “chuộc tội’, “cứu độ”…Tóm lại, một người nghèo sẽ không bao giờ có thể thấy Thiên Chúa thờ ơ hay im lặng trước sự cầu nguyện của hắn. Thiên Chúa là Đấng thực thi công lý và không hề quên (x. Tv 40,18 ; 70,6) : quả vậy, Ngài là nơi trú ẩn của hắn và Ngài không quên tới giúp đỡ hắn (x. Tv 10,14).

Nhiều bức tường có thể được xây lên và những lối vào bị chặn lại để có ảo giác cảm thấy an toàn với những của cải của mình, gây thiệt hại cho những kẻ bị bỏ lại ở bên ngoài. Sẽ không mãi mãi như thế nữa đâu. “Ngày của Đức Chúa”, như các ngôn sứ đã mô tả (x. Am 5,18 ; Is 2-5 ; Ge 1-3), sẽ phá hủy các rào cản dựng lên giữa các quốc gia và sẽ thay thế sự ngạo nghễ của số ít người bằng sự liên đới của nhiều người. Hoàn cảnh bị gạt ra ngoài lề xã hội qua đó hàng triệu người đã bị ức hiếp sẽ không thể kéo dài lâu nữa. Tiếng kêu  của họ đã gia tăng và ôm lấy toàn trái đất. Như cha Primo Mazzolari đã viết : “Người nghèo là một sự phản kháng liên tục chống lại những bất công ; người nghèo là một thùng thuốc nổ. Nếu anh châm lửa, thế giới sẽ nổ tung”.

5. Không thể nào tránh khỏi lời kêu gọi khẩn cấp mà Sách Thánh đã trao gửi cho người nghèo khó. Ở mọi nơi chúng ta nhìn tới, Lời của Thiên Chúa cho thấy người nghèo là những kẻ không có cái cần thiết để sống bởi vì họ lệ thuộc người khác. Đó là những người bị đàn áp, những người khiêm cung, những người phủ phục trên mặt đất. Và tuy thế, trước cái đám đông vô số những người nghèo túng này, Chúa Giêsu đã không sợ đồng hóa mình với mỗi người trong bọn họ : “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Chạy trốn sự đồng hóa này có nghĩa là làm huyền bí Tin Mừng và làm loãng đi sự mặc khải. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn mặc khải là như thế này : một Đấng là Cha rộng lượng, giàu lòng thương xót, và không cạn kiệt lòng nhân hậu và ân sủng của Ngài, Ngài trước hết ban xuống hy vọng cho những người thất vọng và không có tương lai.

Làm sao mà không nhấn mạnh rằng các Mối Phúc Thật, qua đó Chúa Giêsu đã khai mạc sứ vụ rao giảng Nước Thiên Chúa, đã bắt đầu bằng câu này : “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó” (Lc 6,20) ? Ý nghĩa của sự loan báo mang tính nghịch lý này là Nước Thiên Chúa chính là thuộc về người nghèo, bởi vì họ có khả năng tiếp nhận. Biết bao người nghèo chúng ta đã gặp mỗi ngày ! Dường như đôi khi thời gian và những cuộc chinh phục của nền văn minh làm tăng con số người nghèo thay vì làm nó giảm xuống. Các thế kỷ đã trôi qua và Phúc Thật của Tin Mừng ngày càng tỏ ra nghịch lý ; người nghèo vẫn nghèo và ngày hôm nay họ còn nghèo hơn nữa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu, Đấng đã khánh thành Nước của Người bằng cách đặt người nghèo vào trung tâm, muốn nói với chúng ta chính xác điều này : Người đã khánh thành, nhưng Người đã trao gửi cho chúng ta, các môn đệ của Người, nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, với trách nhiệm là cống hiến hy vọng cho người nghèo. Ở một thời đại như thời đại của chúng ta, cần phải cho lại hy vọng và phục hồi lòng tin cậy. Đây là một chương trình mà cộng đồng Kitô giáo không thể coi nhẹ. Sự khả tín của lời tuyên bố của chúng ta và của sự làm chứng của các Kitô hữu phụ thuộc vào điều đó.

6. Trong sự gần gũi với người nghèo, Hội Thánh khám phá ra rằng Hội Thánh là một dân tộc, tản mác trên bao quốc gia, có ơn gọi là đừng làm cho bất cứ ai cảm thấy họ là người xa lạ và bị hất hủi, bởi vì mọi người đều được can dự vào con đường chung của sự Cứu Độ. Điều kiện sống của người nghèo bắt buộc chúng ta đừng xa rời Thân Thể của Chúa đang đau khổ trong họ. Đúng hơn là chúng ta được kêu gọi phải đụng chạm đến da thịt của Người để can dự cá nhân vào việc phục vụ Phúc Âm hóa đích thực. Sự thăng tiến xã hội của người nghèo không phải là một sự tham gia bề ngoài vào sự tuyên bố Phúc Âm, trái lại, nó cho thấy tính thực tế của đức tin Kitô giáo và giá trị lịch sử của nó. Tình yêu, vốn cung cấp sự sống cho đức tin vào Chúa Giêsu, không cho phép các môn đệ của Người thu mình lại trong một chủ nghĩa cá nhân ngột ngạt, được che giấu trong những khúc đoạn thầm kín thiêng liêng, không một chút ảnh hưởng trên đời sống xã hội (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, số 183).

Gần đây, chúng ta đã khóc cái chết của một tông đồ vĩ đại của người nghèo, Jean Vanier, người, với sự tận tụy của mình, đã mở ra những con đường mới cho sự chia sẻ với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, để nhắm tới sự thăng tiến của họ. Ông Jean Vanier đã nhận được từ Thiên Chúa ơn sủng cống hiến cả cuộc đời mình cho những người anh em bị khuyết tật trầm trọng mà xã hội thường có xu hướng loại bỏ. Ông đã là “vị thánh nhà bên cạnh”. Với sự hăng hái của ông, ông đã biết quy tụ chung quanh ông nhiều người trẻ, những con người nam, nữ, với một sự dấn thân hàng ngày, đã cống hiến tình yêu và cho lại nụ cười cho bao con người yếu đuối và dễ bị tổn thương, bằng cách cống hiến cho họ một “hòm bia” đích thực của sự cứu độ chống lại sự loại bỏ và sự cô đơn. Chứng ngôn của ông đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người và đã giúp cho thế giới có cái nhìn khác với những người dễ bị tổn thương và những người yếu đuối nhất. Tiếng kêu của người nghèo đã được nghe thấy và đã tạo ra một niềm hy vọng không lay chuyển được, tạo ra những dấu hiệu hữu hình và có thể sờ mó được của một tình yêu cụ thể mà chúng ta có thể đụng chạm tới bằng bàn tay chúng ta cho tới ngày hôm nay.

7. “Sự chọn lựa những người bé mọn nhất, những người mà xã hội vứt bỏ và gạt sang bên” (ibid., số 195) là một sự lựa chọn ưu tiên mà các môn đệ của Đức Kitô được kêu gọi tiếp tục để không phản bội lại sự khả tín của Hội Thánh và cung cấp một niềm hy vọng có thực của bao con người không được bảo vệ. Lòng bác ái Kitô giáo tìm thấy trong họ sự xác định, bởi vì người thông cảm những đau khổ của họ với tình yêu của Đức Kitô, nhận được sức mạnh và sự rắn rỏi để loan báo Tin Mừng.

Sự tham gia của các Kitô hữu, nhân dịp Ngày Thế Giới Người Nghèo này, và nhất là trong đời sống hàng ngày, không chỉ gồm những sáng kiến trợ giúp, vốn đáng khen ngợi và cần thiết, mà phải nhằm tăng cường nơi mỗi người sự chú tâm tối đa đối với mỗi người đang trong cơn khốn quẫn. “Sự chú tâm vào tình yêu đó là khởi đầu của một mối lo lắng đích thực” (ibid., số 199) cho những người nghèo trong việc tìm kiếm điều thiện ích thật sự của họ. Không dễ dàng là chứng nhân của niềm hy vọng Kitô giáo trong bối cảnh của các nền văn hóa tiêu thụ và thải loại, luôn hướng tới cách gia tăng sự sung sướng bề ngoài và chóng qua. Một sự thay đổi tâm trạng là cần thiết để tái khám phá ra cái chủ yếu và làm cho việc loan báo Nước Thiên Chúa có chất lượng và sự hữu hiệu.

Hy vọng cũng được truyền đạt qua an ủi, được thực hiện khi đồng hành với người nghèo, không phải chỉ trong một vài lúc phấn khởi, mà với một sự dấn thân lâu bền trong thời gian. Người nghèo nhận được hy vọng thực sự không phải khi họ thấy chúng ta thỏa mãn khi cho họ một ít thời gian, mà khi họ công nhận trong sự hy sinh của chúng ta một hành động tình yêu nhưng không mà không đi tìm kiếm phần thưởng.

8. Với đông đảo những người thiện nguyện, có công đã cảm nhận đầu tiên tầm quan trọng của sự chú ý này cho người nghèo, tôi yêu cầu lớn lên trong sự tận tụy của họ. Thưa Quý Anh Chị Em, tôi khuyên Quý Anh Chị Em hãy tìm kiếm, với mỗi người nghèo mà Quý Anh Chị Em gặp gỡ, điều mà người đó thực sự cần thiết ; đừng dừng lại ở cái nhu cầu vật chất đầu tiên, mà hãy khám phá sự tốt lành được che dấu trong thâm tâm của họ, bằng cách tỏ ra quan tâm tới văn hóa của họ và những cách biểu lộ của họ vốn đến từ những nhãn quan ý thức hệ hay chính trị, chúng ta hãy nhìn thẳng vào điều cốt yếu vốn không cần đến nhiều lời, mà cần đến một ánh mắt tình yêu và một bàn tay đưa ra. Quý Anh Chị Em đừng bao giờ quên rằng “sự phân biệt đối xử tệ hại nhất mà người nghèo phải chịu đựng là sự thiếu chú ý tinh thần” (ibid., số 200).

Trước hết, người nghèo cần Thiên Chúa, cần tình yêu của Người được làm nên hữu hình bởi những con người thánh thiện đang sống bên cạnh họ, những người đó, bằng sự đơn sơ trong đời sống của họ, biểu lộ và làm nổi lên sức mạnh tình yêu Kitô giáo. Thiên Chúa sử dụng nhiều con đường và công cụ để đạt tới tâm hồn của con người. Đương nhiên, người nghèo cũng tới gần chúng ta bởi vì chúng ta phân phát cho họ lương thực, nhưng điều mà họ cần đi xa hơn bát cơm nóng hay khúc bánh mì thịt mà chúng ta đề nghị. Người nghèo cần đôi bàn tay của chúng ta để họ đứng dậy, cần trái tim của chúng ta để cảm thấy lại sự ấm áp của tình thân, cần sự hiện diện của chúng ta để thắng sự cô lẻ. Họ đơn giản chỉ cần tình yêu.

9. Đôi khi chỉ cần chút đỉnh để cho lại hy vọng : chỉ cần dừng lại, mỉm cười, lắng nghe. Trong một ngày, chúng ta hãy để sang bên những con số thống kê ; người nghèo không phải là những con số hấp dẫn để khoe khoang những công trình và những dự án của chúng ta. Người nghèo là những con người phải gặp gỡ ; người trẻ hay người già, cần phải mời về nhà để chia sẻ một bữa cơm ; đàn ông, đàn bà và trẻ em đang chờ một lời thân thiện. Người nghèo cứu chúng ta bởi vì họ giúp chúng ta gặp được dung nhan của Chúa Giêsu Kitô.

Dưới con mắt thế gian, dường như là phi lý khi nghĩ rằng sự nghèo khó và sự bần cùng có thể có một sức mạnh cứu độ ; tuy nhiên, đó là điều mà thánh Phaolô tông đồ dạy bảo chúng ta khi ngài nói : “đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh ; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Ngài” (1Cr 1,26-29).

Với con mắt của người trần, người ta không thể thấy được sức mạnh cứu độ đó ; trái lại, chính với đôi mắt của đức tin thì Quý Anh Chị Em mới nhìn thấy được sức mạnh đó tác động và Quý Anh Chị Em có thể trực tiếp trải nghiệm. Giữa Dân của Thiên Chúa đang lữ hành, sức mạnh cứu độ sống động và không loại trừ bất cứ ai cả, mà thu hút mỗi người vào trong một cuộc hành hương trở lại đích thực để nhận biết người nghèo và yêu mến họ.

10. Chúa không bỏ những người đi tìm kiếm Ngài và kêu cầu Ngài ; “tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ” (Tv 9,13), bởi vì tai Ngài rất chú ý đến tiếng nói của họ. Niềm hy vọng của người nghèo thách đố những tình trạng của sự chết, bởi người đó biết được Thiên Chúa đặc biệt thương yêu và người đó chiến thắng sự đau khổ và sự loại trừ. Tình trạng nghèo khó của người đó không lấy mất đi của hắn phẩm giá hắn đã nhận được từ chính tay Đấng Tạo Dựng ; người đó sống trong sự xác tín rằng nhân phẩm của hắn sẽ được chính Thiên Chúa trả lại đầy đủ cho hắn, Người không thờ ơ với số kiếp của các con cái Người, những kẻ yếu đuối nhất ; trái lại, Người thấy những vấn đề của họ và những đau đớn của họ và đón lấy trong tay Người và ban cho họ sức mạnh và lòng can đảm (x. Tv 10,14).

Hy vọng của người nghèo được tăng cường bởi sự xác tín được Chúa đón nhận, tìm được nơi Người công lý đích thực, được thêm sức trong lòng để tiếp tục yêu thương (x. Tv 10, 17).

Điều kiện, để các môn đệ của Chúa Giêsu trở thành những người đi rao truyền Phúc Âm nhất quán, là phải gieo trồng những dấu hiệu cụ thể của hy vọng. Với tất cả các cộng đoàn Kitô giáo và tất cả những ai cảm thấy sự đòi hỏi phải mang lại hy vọng và ủi an cho người nghèo, tôi yêu cầu họ hãy làm việc để cho Ngày Thế Giới Người Nghèo tăng cường nơi nhiều người, ý chí hợp tác hữu hiệu để không còn một ai cảm thấy bị lấy đi sự gần gũi và tình liên đới. Mong rằng chúng ta được tháp tùng bởi những lời của ngôn sứ thông báo một tương lai khác : “Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh” (Ml 3,20).

Vatican ngày 13 tháng 6 năm 2019
Lễ nhớ thánh Antôn thành Padova
 
 
 
PHANXICÔ 
 
 
© Librairie éditrice du Vatican
Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit