Tết tình thân với bệnh nhân Làng phong Chí Linh

  Tết tình thân với bệnh nhân Làng phong Chí Linh
  Tết tình thân với bệnh nhân Làng phong Chí Linh

 • Tết tình thân với bệnh nhân Làng phong Chí Linh

  Tết tình thân với bệnh nhân Làng phong Chí Linh

 • Họp mặt tổng kết hoạt động năm 2016 - Caritas Hải Phòng

  Họp mặt tổng kết hoạt động năm 2016 - Caritas Hải Phòng
  Họp mặt tổng kết hoạt động năm 2016 - Caritas Hải Phòng

 • Họp mặt tổng kết hoạt động năm 2016 - Caritas Hải Phòng

  Họp mặt tổng kết hoạt động năm 2016 - Caritas Hải Phòng

 • Buổi truyền thông Bảo vệ sự sống tại Giáo xứ Bùi Hòa

  Buổi truyền thông Bảo vệ sự sống tại Giáo xứ Bùi Hòa
  Buổi truyền thông Bảo vệ sự sống tại Giáo xứ Bùi Hòa

 • Buổi truyền thông Bảo vệ sự sống tại Giáo xứ Bùi Hòa

  Buổi truyền thông Bảo vệ sự sống tại Giáo xứ Bùi Hòa

 • Đêm nhạc “Tri ân và Nối vòng tay nhân ái”

  Đêm nhạc “Tri ân và Nối vòng tay nhân ái”
  Đêm nhạc “Tri ân và Nối vòng tay nhân ái”

 • Đêm nhạc “Tri ân và Nối vòng tay nhân ái”

  Đêm nhạc “Tri ân và Nối vòng tay nhân ái”

 • Kính mời tham dự Đêm nhạc “Tri Ân và Nối Vòng Tay Nhân Ái”

  Kính mời tham dự Đêm nhạc “Tri Ân và Nối Vòng Tay Nhân Ái”
  Kính mời tham dự Đêm nhạc “Tri Ân và Nối Vòng Tay Nhân Ái”

 • Kính mời tham dự Đêm nhạc “Tri Ân và Nối Vòng Tay Nhân Ái”

  Kính mời tham dự Đêm nhạc “Tri Ân và Nối Vòng Tay Nhân Ái”

 • Chung tay lan tỏa Lòng Thương Xót - Ngày gặp mặt và giao lưu với những người khuyết tật

  Chung tay lan tỏa Lòng Thương Xót - Ngày gặp mặt và giao lưu với những người khuyết tật
  Chung tay lan tỏa Lòng Thương Xót - Ngày gặp mặt và giao lưu với những người khuyết tật

 • Chung tay lan tỏa Lòng Thương Xót - Ngày gặp mặt và giao lưu với những người khuyết tật

  Chung tay lan tỏa Lòng Thương Xót - Ngày gặp mặt và giao lưu với những người khuyết tật

 • Caritas Hải Phòng thăm và tặng quà cho các bệnh nhân phong dịp mùa Vọng

  Caritas Hải Phòng thăm và tặng quà cho các bệnh nhân phong dịp mùa Vọng
  Caritas Hải Phòng thăm và tặng quà cho các bệnh nhân phong dịp mùa Vọng

 • Caritas Hải Phòng thăm và tặng quà cho các bệnh nhân phong dịp mùa Vọng

  Caritas Hải Phòng thăm và tặng quà cho các bệnh nhân phong dịp mùa Vọng

 • Caritas Hải Phòng và Hội Xe lăn Tình Thương mang niềm vui đến với người khuyết tật

  Caritas Hải Phòng và Hội Xe lăn Tình Thương mang niềm vui đến với người khuyết tật
  Caritas Hải Phòng và Hội Xe lăn Tình Thương mang niềm vui đến với người khuyết tật

 • Caritas Hải Phòng và Hội Xe lăn Tình Thương mang niềm vui đến với người khuyết tật

  Caritas Hải Phòng và Hội Xe lăn Tình Thương mang niềm vui đến với người khuyết tật

 • Khóa tập huấn “Lập kế hoạch dự phòng và ứng phó thiên tai” cho các thành viên Ban cứu trợ và Đội cứu hộ

  Khóa tập huấn “Lập kế hoạch dự phòng và ứng phó thiên tai” cho các thành viên Ban cứu trợ và Đội cứu hộ
  Khóa tập huấn “Lập kế hoạch dự phòng và ứng phó thiên tai” cho các thành viên Ban cứu trợ và Đội cứu hộ

 • Khóa tập huấn “Lập kế hoạch dự phòng và ứng phó thiên tai” cho các thành viên Ban cứu trợ và Đội cứu hộ

  Khóa tập huấn “Lập kế hoạch dự phòng và ứng phó thiên tai” cho các thành viên Ban cứu trợ và Đội cứu hộ

 • Caritas Hải Phòng tiếp tục lên đường đến với đồng bào miền Trung

  Caritas Hải Phòng tiếp tục lên đường đến với đồng bào miền Trung
  Caritas Hải Phòng thăm hỏi và trao quà cứu trợ đồng bào miền Trung, lần thứ 2

 • Caritas Hải Phòng tiếp tục lên đường đến với đồng bào miền Trung

  Caritas Hải Phòng thăm hỏi và trao quà cứu trợ đồng bào miền Trung, lần thứ 2

 • Khóa tập huấn “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”

  Khóa tập huấn “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”
  Khóa tập huấn “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (10/2016)

 • Khóa tập huấn “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”

  Khóa tập huấn “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (10/2016)

 • Caritas Hải Phòng sẻ chia với bà con vùng lũ tại miền Trung

  Caritas Hải Phòng sẻ chia với bà con vùng lũ tại miền Trung
  Caritas Hải Phòng sẻ chia với bà con vùng lũ tại miền Trung

 • Caritas Hải Phòng sẻ chia với bà con vùng lũ tại miền Trung

  Caritas Hải Phòng sẻ chia với bà con vùng lũ tại miền Trung

 • Tặng tủ thuốc cho bà con ngư dân huyện Thủy Nguyên

  Tặng tủ thuốc cho bà con ngư dân huyện Thủy Nguyên
  Tặng tủ thuốc cho bà con ngư dân huyện Thủy Nguyên

 • Tặng tủ thuốc cho bà con ngư dân huyện Thủy Nguyên

  Tặng tủ thuốc cho bà con ngư dân huyện Thủy Nguyên

 • Thư ngỏ kêu gọi chung tay giúp đỡ bà con miền Trung

  Thư ngỏ kêu gọi chung tay giúp đỡ bà con miền Trung
  Thư ngỏ kêu gọi chung tay giúp đỡ bà con miền Trung

 • Thư ngỏ kêu gọi chung tay giúp đỡ bà con miền Trung

  Thư ngỏ kêu gọi chung tay giúp đỡ bà con miền Trung

 • Nhân sự Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016–2019

  Nhân sự Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016–2019
  Nhân sự Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016–2019

 • Nhân sự Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016–2019

  Nhân sự Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016–2019

 • Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thày Thánh Vinh Sơn Phaolô

  Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thày Thánh Vinh Sơn Phaolô
  Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thày Thánh Vinh Sơn Phaolô

 • Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thày Thánh Vinh Sơn Phaolô

  Caritas Hải Phòng mừng lễ Quan thày Thánh Vinh Sơn Phaolô

 • Caritas Hải Phòng thăm và tặng quà các trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung Thu

  Caritas Hải Phòng thăm và tặng quà các trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung Thu
  Caritas Hải Phòng thăm và tặng quà các trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung Thu

 • Caritas Hải Phòng thăm và tặng quà các trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung Thu

  Caritas Hải Phòng thăm và tặng quà các trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung Thu

 • Hội thi bơi trẻ em - Hè 2016

  Hội thi bơi trẻ em - Hè 2016
  Hội thi bơi trẻ em - Hè 2016

 • Hội thi bơi trẻ em - Hè 2016

  Hội thi bơi trẻ em - Hè 2016

 • Đêm Trung Thu “Ánh Trăng Lòng Nhân Ái” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt

  Đêm Trung Thu “Ánh Trăng Lòng Nhân Ái” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt
  Đêm Trung Thu “Ánh Trăng Lòng Nhân Ái” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt

 • Đêm Trung Thu “Ánh Trăng Lòng Nhân Ái” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt

  Đêm Trung Thu “Ánh Trăng Lòng Nhân Ái” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt

 • Caritas hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

  Caritas hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta
  Caritas hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

 • Caritas hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

  Caritas hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

 • Những suất học bổng ý nghĩa nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017

  Những suất học bổng ý nghĩa nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017
  Những suất học bổng ý nghĩa nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017

 • Những suất học bổng ý nghĩa nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017

  Những suất học bổng ý nghĩa nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017

 • Caritas Hải Phòng - Những mái ấm yêu thương

  Caritas Hải Phòng - Những mái ấm yêu thương
  Caritas Hải Phòng - Những mái ấm yêu thương

 • Caritas Hải Phòng - Những mái ấm yêu thương

  Caritas Hải Phòng - Những mái ấm yêu thương

 • Khóa huấn luyện cơ bản về ứng phó với thảm họa theo tiêu chuẩn CADRE

  Khóa huấn luyện cơ bản về ứng phó với thảm họa theo tiêu chuẩn CADRE
  Khóa huấn luyện cơ bản về ứng phó với thảm họa theo tiêu chuẩn CADRE

 • Khóa huấn luyện cơ bản về ứng phó với thảm họa theo tiêu chuẩn CADRE

  Khóa huấn luyện cơ bản về ứng phó với thảm họa theo tiêu chuẩn CADRE

 • Tặng xe lăn cho người khuyết tật (đợt 1 năm 2016)

  Tặng xe lăn cho người khuyết tật (đợt 1 năm 2016)
  Caritas Hải Phòng trao tặng xe lăn cho người khuyết tật (đợt 1 năm 2016)

 • Tặng xe lăn cho người khuyết tật (đợt 1 năm 2016)

  Caritas Hải Phòng trao tặng xe lăn cho người khuyết tật (đợt 1 năm 2016)

 • Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng

  Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng
  Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Mekong tại Hải Phòng

 • Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Enfants du Mekong tại Hải Phòng

  Ngày gặp gỡ các học sinh, sinh viên Mekong tại Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng: Ngày ra quân bảo vệ môi trường tại giáo xứ Đông Côn

  Caritas Hải Phòng: Ngày ra quân bảo vệ môi trường tại giáo xứ Đông Côn
  Lễ ra quân bảo vệ môi trường tại giáo xứ Đông Côn, Huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng

 • Caritas Hải Phòng: Ngày ra quân bảo vệ môi trường tại giáo xứ Đông Côn

  Lễ ra quân bảo vệ môi trường tại giáo xứ Đông Côn, Huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng

 • Những chiếc xe đạp đong đầy tình thương dành cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện An Lão - Hải Phòng

  Những chiếc xe đạp đong đầy tình thương dành cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện An Lão - Hải Phòng
  Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trước thềm năm học mới.

 • Những chiếc xe đạp đong đầy tình thương dành cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện An Lão - Hải Phòng

  Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trước thềm năm học mới.

 • Khóa tập huấn quản lý kinh tế hộ gia đình cho NCH

  Khóa tập huấn quản lý kinh tế hộ gia đình cho NCH
  Khóa tập huấn quản lý kinh tế hộ gia đình cho NCH

 • Khóa tập huấn quản lý kinh tế hộ gia đình cho NCH

  Khóa tập huấn quản lý kinh tế hộ gia đình cho NCH

 • Khóa tập huấn Quy trình cứu trợ và áp dụng SPHERE trong cứu trợ nhân đạo

  Khóa tập huấn Quy trình cứu trợ và áp dụng SPHERE trong cứu trợ nhân đạo
  Khóa tập huấn Quy trình cứu trợ và áp dụng SPHERE trong cứu trợ nhân đạo

 • Khóa tập huấn Quy trình cứu trợ và áp dụng SPHERE trong cứu trợ nhân đạo

  Khóa tập huấn Quy trình cứu trợ và áp dụng SPHERE trong cứu trợ nhân đạo

 • Caritas Hải Phòng tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

  Caritas Hải Phòng tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
  Caritas Hải Phòng tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

 • Caritas Hải Phòng tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

  Caritas Hải Phòng tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

 • Caritas Hải Phòng tổ chức tập huẩn xây dựng năng lực cho các Nhóm Tự Lực

  Caritas Hải Phòng tổ chức tập huẩn xây dựng năng lực cho các Nhóm Tự Lực
  Caritas Hải Phòng tổ chức tập huẩn xây dựng năng lực cho các Nhóm Tự Lực

 • Caritas Hải Phòng tổ chức tập huẩn xây dựng năng lực cho các Nhóm Tự Lực

  Caritas Hải Phòng tổ chức tập huẩn xây dựng năng lực cho các Nhóm Tự Lực

 • Ngày vui chơi Hè dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

  Ngày vui chơi Hè dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
  Ngày vui chơi dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2016

 • Ngày vui chơi Hè dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

  Ngày vui chơi dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Hè 2016

 • Caritas Hải Phòng triển khai các hoạt động dự án ứng phó Biến đổi khí hậu năm 2016

  Caritas Hải Phòng triển khai các hoạt động dự án ứng phó Biến đổi khí hậu năm 2016
  Caritas Hải Phòng triển khai các hoạt động dự án ứng phó BĐKH năm 2016

 • Caritas Hải Phòng triển khai các hoạt động dự án ứng phó Biến đổi khí hậu năm 2016

  Caritas Hải Phòng triển khai các hoạt động dự án ứng phó BĐKH năm 2016

 • Đêm nhạc “Đức Maria - Mẹ của Lòng Thương Xót” do Caritas Hải Phòng tổ chức tối 14/05/2016

  Đêm nhạc “Đức Maria - Mẹ của Lòng Thương Xót” do Caritas Hải Phòng tổ chức tối 14/05/2016
  Đêm nhạc “Đức Maria - Mẹ của Lòng Thương Xót”

 • Đêm nhạc “Đức Maria - Mẹ của Lòng Thương Xót” do Caritas Hải Phòng tổ chức tối 14/05/2016

  Đêm nhạc “Đức Maria - Mẹ của Lòng Thương Xót”

HOẠT ĐỘNG CHÍNH
suc khoe sl2 phat trien kinh te Bảo vệ khuyet tat phat trien to chuc cuu tro biến đổi kh gây quỹ